Yttrandefriheten på nätet hotad i Venezuela

En lagändring som innebär begränsningar av yttrandefriheten på internet väntas antas i dagarna. Webbportaler och nätverk i Venezuela som sprider information som kan anses vara olaglig kan komma att straffas med höga böter och till och med tvingas att stänga ned.

Landets kongress har i en första behandling undersökt en ändring av 2005 års radio- och tv-lag. Begränsningar för radio- och tv-sändningar som redan införts kan genom det nya förslaget komma att utvidgas till att även gälla elektroniska medier.

Förändringen skulle göra det möjligt att åtalas för budskap på radio, tv eller på internet som uppmanar till brott riktade mot presidenten eller andra lagbrott, budskap som skapar oro, "stör den allmänna ordningen", som trotsar myndigheter, som riktar hat, främlingsfientlighet eller intolerans mot olika politiska, etniska och religiösa grupper.

Det nya lagförslaget väntas godkännas vid en andra behandling denna vecka, tillsammans med en rad andra lagförslag som ska klubbas innan den nyvalda kongressen tillträder 5 januari.

- Ingen behöver vara rädd. Reformerna är till för att skydda medborgarna mot pornografi och pedofili, till exempel. Det är därför vi utvidgar lagen till att omfatta även elektroniska medier. Och om en bloggare gör ett inlägg med en uppmaning till mord måste han eller hon hållas ansvarig, samt de personer som administrerar webbsidan, säger ordföranden i kongressens mediakommitté, Manuel Villalba, som tillhör det regerande socialistiska partiet PSUV.

Journalister oroas 

Enligt organisationen Reportrar utan gränser leder den ursprungliga versionen av lagen redan till självcensur genom att definiera lagbrotten på ett invecklat och mycket generellt sätt, som öppnar upp för alla slags tolkningar.

- Att utvidga bestämmelser som gäller för radiosändningar till att omfatta internet är inte förenligt med internationella normer och ger staten oinskränkt makt. Lagförslaget borde diskuteras på olika nivåer i samhället innan det sker ett snabbt beslut i kongressen, säger Carlos Correa, från Espacio Público (Offentliga rummet), en organisation som arbetar med medie- och yttrandefrihetsfrågor.

Oppositionen i landet, privata medier som är kritiska till regeringen, journalistförbund och ledare inom katolska kyrkan är kritiska till den ökade statliga kontrollen.

- Syftet att skydda barn och ungdomar är berömvärt, men det behöver inte innebära att det måste införas åtgärder som successivt begränsar yttrandefriheten, säger Carlos Correa.

FN kritiskt 

FN:s rapportör för yttrandefrihet, Frank La Rue, säger att han sörjer innebörden av lagförslaget, eftersom begränsningar på internet enligt hans mening bör hållas till ett minimum för att värna yttrandefriheten.

- Liknande problem uppstår när Kina förbjuder rapporter om att Nobels fredspris tilldelats den kinesiske dissidenten Liu Xiabo, eller när USA vill sätta stopp för Wikileaks. Kritik kan vara besvärande men det gör det inte till ett säkerhetsproblem.

- Venezuela visar brist på demokratisk vilja. Istället för att försöka tysta oliktänkande borde landet tvärtom uppmuntra till att fler gör sina röster hörda, säger Luis Pardo Sáinz, chef för AIR, Internationella förbundet för radiosändning.

Text: Humberto Márquez/IPS

Kommentarer

 Den ursprungliga rubriken för denna artikel är 

Venezuela: Yttrandefriheten på internet kan begränsas genom lagändring men redaktören för latinamerika.nu har ändrat den till en mer slagkraftig och fördömande rubrik "Yttrandefriheten på nätet HOTAD i Venezuela". Gå in här och kolla själv http://ipsinternational.org/se/latam.asp.

Det är manipulation. Synd, jag trodde att ni var en sida som "gör andra röster hörda". Kan man verkligen lita på er?

ja, det är väl inte så konstigt att man kan dömas för brott om det sker på internet. I sverige finns ett flertal fall där man dömt för exempelvis hets mot folkgrupp. Det är ingen som pratar om att det är inskränkning mot yttrandefriheten. Det kan vara ett problem om det är oklara lagar men att lagar det gäller på nätet kan inte ses som något konstigt. Dessa "nyheter" går att hitta i vilken mainstreamblaska som helst, bättre att höra vad folket i Latinamerika har att säga istället.

INTERNET LAGEN Del 11 .- Ett bötesbelopp på upp till 10% av bruttoinkomsten intjänade under föregående året som brottet inträffade, och / eller
uppehåll fram till sjuttiotvå timmar av kontinuerligt sändningar, för att
sprida budskap:
a) Att främja, försvara eller anstifta oroligheter;
b) Att främja, förespråka eller anstifta till brott,

INTERNET LAGEN Del 2 c) uppmuntra eller främja hat eller intolerans på religiösa, politiska grunder, sexism, rasism eller främlingsfientlighet.
d) Främja diskriminering;
e) använda anonymitet.

INTERNET LAGEN Del 3  f) inrätta krigspropaganda.
g) Uppmuntra oro i den offentliga eller störa allmän ordning.
h) ignorera legitima myndigheters auktoritet

 INTERNET LAGEN Del 4 2. Med återkallelse av koncessionen och när han lämnar
meddelanden:
a) Att främja, förespråka, anstifta eller utgöra krigspropaganda;
b) strider mot nationell säkerhet,
c) leda till mord.
  

Gillar inte klåparna på den här blaskan! Ni är bara för mycket men bra att Ni visar vilka Ni egentligen är…Puuaaah!!