Wikisajt ger medborgare möjlighet att kartlägga kriminaliteten

Genom interaktiva kartor där man anonymt kan anmäla brott kartläggs nu områden med hög kriminalitet. Bakom sajten Wikicrimes finns den brasilianska professorn Vasco Furtado som startat webbplatsen för att göra information om brottslighet tillgänglig globalt.

Wikicrimes är en webbplats där medborgare som har förlorat förtroendet för polisens arbete kan anmäla brott direkt. Sajten används bland annat i Brasilien och liknande initiativ finns i Venezuela, Panama, Mexiko, Argentina och Chile. Med ett par klick på en karta visas riskområden för att öka människors medvetenhet, beredskap och säkerhet.

Brottskartorna har syftet att komplettera polisanmälningarna och att vara vägledande för brottsbekämpningen, förklarar Vasco Furtado, systemingenjör och upphovsman till Wikicrimes, för IPS.

-Det är väldigt vanligt att man hör om någon som blivit rånad men som inte kommer att polisanmäla det eftersom man är övertygad om att det inte kommer att leda någonstans. Undersökningar av brott i brasilianska städer visar att underrapporteringen i tätbefolkade områden kan vara så hög som 60 procent för vissa brott.

Wikicrimes tar emot brottsanmälningar från hela världen, men än så länge används tjänsten mest i Brasilien. I Venezuela används sajter som Victeams och Quieropaz. Victeams skapades 2009 som en reaktion på de tusentals rån, kidnappningar och mord som sker i landet, och särskilt i huvudstaden Caracas som anses vara den näst farligaste staden i Latinamerika efter Ciudad Juárez, enligt den mexikanska organisationen CCSP-JP.

Liknande kartsystem har också lanserats i Chile och Panama. I Chile görs skillnad mellan officiella brottsanmälningar och anonyma rapporter från medborgare. I Panama finns en sajt skapad av journalister och icke-statliga organisationer som även kartlägger bedrägerier och korruption på liknande sätt.

-Venezuela har bland den högsta kriminaliteten i Latinamerika, men problemen med kriminaliteten förvärras av bristen på officiell statistik, säger Ángel Méndez, som arbetar som konsult på företaget Tendencias Digitales, som utför marknadsundersökningar inom området informationsteknik.

Åsikterna går isär om sanningshalten på webbplatsen Wikicrimes eftersom vem som helst kan lägga upp information på sidan. Andra ser Wikicrimes som en utmärkt källa för statistik. Systemet är dock beroende av den goda viljan hos medborgare.

-På Wikicrimes är vi bekymrade över falska rapporter. Det är upp till användaren att förse systemet med information som stärker dess trovärdighet. Länkar kan läggas till videofilmer, tidningar, foton eller andra dokument som stödjer uppgiftslämnarens trovärdighet, säger Furtado till IPS.

Iria Puyosa, venezuelansk akademiker och expert på sociala nätverk, tror dock inte att problemet med våldsbrott i Latinamerika kommer att lösas genom interaktiva kartor på internet. Hon menar att det är polisen som måste bli bättre på att bekämpa brotten.

-Kartorna är användbara i en begränsad omfattning, för att bekämpa osynlighet och frånvaro av information, säger hon till IPS.

Text: José Domingo Guariglia, IPS

Foto: Felipe Menegaz, Wikimedia Commons