Vanligt med misshandel i hemmen

*420 bolivianska kvinnor uppges ha dött till följd av våld i hemmet under 2007. Våld i hemmet är vanligt förekommande i Bolivia men få offer väljer att anmäla.*

Lokala medier rapporterar att en studie gjord av OAS, Organisationen för Amerikanska Stater, visar att 420 kvinnor mördades till följd av våld i hemmet under 2007. Det är en kraftig ökning jämfört med år 2003 då 67 fall registrerades.

*Få anmäler misshandel*
Sedan 1995 finns en lag mot våld i hemmet i Bolivia, där fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är straffbart. Sju av tio bolivianska kvinnor uppger att de utsatts för våld av sin partner, men ofta väljer offren att inte anmäla brotten.

– Om våldet varit allvarligt brukar vi råda kvinnan att anmäla brottet. Men av de gånger vi har hjälpt kvinnor som blivit utsatta för våld har ingen fullföljt en anmälan, säger Yesica Castaña som är läkare på en vårdcentral i El Alto.

Den ekonomiska faktorn påverkar kvinnorna att stanna hos männen trots att de blir misshandlade. De är ofta beroende av männens inkomster. Dessutom gör det ekonomiska överläget att en man lättare kan muta rättsväsendet och slippa straff om han blir anmäld för misshandel.

Rättsprocesser kan vara väldigt påfrestande och det händer att misshandlade kvinnor konfronteras av hela våldsverkarens familj. Man räknar med att endast en av tio kvinnor som utsätts för våld anmäler detta till polisen.

*Fattigdom och alkohol*
Enligt en studie gjord av Fundación La Paz uppger majoriteten män och kvinnor att fattigdom och alkoholkonsumtion är de viktigaste orsakerna till våldet inom familjer. En åttaårig flicka i El Alto, som lever med en våldsam pappa, håller med.

– Jag vill vara ensamstående när jag blir stor, för det finns mycket våld. En del män slår till och med sina barn. Det är för att de dricker, säger flickan.

Den sexistiska kulturen i Bolivia och ansvaret för familjens försörjning ger mannen en högre ställning än kvinnan. I och med inflyttning från landsbygd till städer med hög arbetslöshet får många mäns självförtroende en knäck, vilket går ut över resten av familjen i form av våld och ökad alkoholism.

– Vi får inte in så många misshandelsfall, hit kommer kvinnorna främst när de blivit utsatta för grovt våld, men kvinnorna berättar att de ofta blivit utsatta för våld i sina relationer. Bråken brukar handla om ekonomi, att det fattas pengar i hushållet, säger Yesica Castaña.

_Linnea Uppsäll_