Våldsvåg slår hårt mot elever och lärare

Elva skolbarn har mördats i El Salvador sedan vårterminens början den 23 januari. Den eskalerande våldsvågen i landet har slagit hårt mot skolorna där både lärare och elever utsätts för utpressningar, rån - och mord.

Den 29 februari sköts Wilber Geovany Hernández till döds utanför ingången till den skola i San Salvador där han precis avslutat en kvällslektion. Han blev därmed den elfte skoleleven som dödats i El Salvador sedan vårterminens början.

Under förra året mördades 139 elever och 6 lärare i El Salvador, de flesta i närheten av de skolor där de studerade eller arbetade. Våldet på skolorna skapar inte bara stor tragik utan slår enligt experter också hårt mot elevernas inlärningsförmåga och den sociala utvecklingen i landet. Enligt lärarfacket Simeduco hoppar så många som var femte elev av sin utbildning på de skolor som är värst våldsutsatta.

Det finns närmare två miljoner elever på de fem tusen offentliga skolorna i El Salvador. Av dessa klassas 340 skolor som farliga på grund av den stora mängd våldsbrott som begås i dem, eller i dess närhet. I den gruppen bedöms 161 skolor vara särskilt riskutsatta.

Tusentals mördas

Enligt internationella organisationer är El Salvador ett av de länder i Latinamerika där andelen barn som går i skolan är lägst. Detta trots att det råder skolplikt och trots att grundskoleutbildningen är gratis.

- Barn och ungdomar erbjuds utbildning i en mycket olämplig miljö präglad av rädsla och förtryck, säger Felipe Rivas, vice ordförande för Fieca, en stiftelse som arbetar med pedagogiska frågor.

Tio procent av El Salvadors befolkning kan inte läsa och skriva, men i vissa områden på landsbygden uppgår den siffran till hela 22 procent, enligt en statlig rapport. Landets utbildningsdepartement har som mål att kraftigt minska dessa siffror under de kommande åren. Men experter menar att det kommer att bli svårt - och en av orsakerna är den våldsamma skolmiljön.

Mordstatistiken i El Salvador är en av högsta i världen. Under förra året rapporterades 4 376 mord i El Salvador, ett land med en befolkning på 6,1 miljoner invånare. Som jämförelse kan nämnas att runt 100 personer om året faller offer för dödligt våld i Sverige.

Bakom våldet i El Salvador står bland annat de 29 000 medlemmarna i något av de två stora ungdomsgängen Mara Salvatrucha och Barrio 18. Lokalpressen har rapporterat om hur dessa gäng försöker rekrytera nya medlemmar på de våldsutsatta skolorna, i syfte att få eleverna att inleda en brottslig karriär.

Insatser får kritik

Sammanlagt 560 poliser har placerats ut på de 161 skolor som anses vara särskilt utsatta för våldsbrottslighet. För två år sedan inledde dessutom polisen och utbildningsdepartementet en gemensam satsning för att både arbeta förebyggande mot våldet i skolorna, men också förbättra säkerheten.

- Vissa insatser har genomförts från statligt håll, men frågan är komplex och enligt oss verkar det som om att satsningen inte har fungerat - eftersom situationen har förvärrats, säger Manuel Molina, generalsekreterare för lärarfacket Simeduco.

Vissa av de åtgärder som polisen infört, som att visitera elever och studenter i jakt på knark och vapen, har dessutom kritiserats eftersom en del bedömare befarar att det kan leda till övergrepp från polisens sida.

En annan satsning som gått ut på att skicka grundskoleelever på studiebesök till fängelser, i syfte att få dem att inse hur deras framtid kan komma att se ut om de inleder en kriminell karriär, har också kritiserats.

Även lärare faller offer för våldbrottsligheten. De riskerar att utsättas för utpressning och dödshot från gängmedlemmar som tilltvingar sig "skyddspengar". Enligt uppgift finns det på flera skolor en fast taxa där rektorer tvingas betala motsvarande 700 kronor i månaden för detta "beskydd", medan alla lärarna tvingas betala halva denna summa.

Situationen har fått många lärare att kräva att bli förflyttade till andra mindre våldsdrabbade skolor, en önskan som långt ifrån alltid tillgodoses. Enligt Simeduco begärde 362 lärare under förra året att förflyttas till andra skolor på grund av att de kände sig hotade, men endast 78 procent av dem fick igenom sin begäran.

Hur många som utsätts för utpressning är oklart, men troligen väljer många av rädsla för sina liv att betala det som krävs utan att ställa till med bråk.

Text: Edgardo Ayala/IPS
Foto: Federal Bureau of Investigation/Wikimedia Commons