Ursprungsfolken i Bosawás kräver krafttag från regeringen

Miljöaktivister i Nicaragua och ursprungsfolk från reservatet i Bosawás hävdar att tjugo procent av urskogen är förlorad på grund av bosättare som skövlar skogen trots dess status som biosfärområde. De uppger att situationen är mycket allvarlig och kräver att regeringen agerar för att skydda området.

Bosawás i norra Nicaragua betecknades 1997 av UNESCO som biosfärområde i syfte att skydda urskogen. Reservatet, som är det största i Centralamerika, upptar fjorton procent av Nicaraguas landyta och innehåller inte mindre än tio procent av världens biodiversitet. I skogen bor ca 40,000 invånare från ursprungsfolken Miskita och Mayagna som påverkats av invasionen av bosättare och avskogningen det senaste decenniet, och på senare tid också av en växande droghandel i området, skriver La Prensa.

Ekonomiska intressen hotar området

Situationen i Bosawás uppmärksammades nationellt och internationellt i samband med dödsfallet av Elías Charles Taylor i området i april tidigare i år när patrullerade grupper ur urspungsfolket Mayagna drabbade samman med bosättare i reservatet.

- Vi patrullerar i vad vi anser vara utsatta områden och ber inkräktarna att lämna marken fredligt. Vi gör det för att vi oroar oss över situationen i reservatet, uppger Gustavo Sebastián Lino, ordförande i området Mayagna Sauni As till El País.

Det var den 23 april som en grupp ur Mayagna genomförde en vandring för att samla in information angående invasionen av skogen inför en anmälan till myndigheterna. Sebastián Lino uppger att de under turen blev attackerade av bosättare varav Elías Charles Taylor skadades allvarligt och senare avled med orsak av de skador han tillfogats under sammandrabbningen. Genom händelsen uppmärksammades våldet och förstörelsen av skogen i reservatet som anses vara "Centralamerikas lungor".

Confidencial uppger att år 2010 överlämnades mark till flera ursprungsfolk i området som bebott jorden långt innan det förklarades som naturreservat. Sebastián Lino menar att invasionen av bosättare i området intensifierades just i samband med överlåtelserna av jorden. Sebastián Lino säger också att det sedan dess finns 120 bosatta familjer i urskogen som lever på att skövla den. Han försäkrade att skogen är hotad på grund av krafter och intressen i samhället som vill åt marken för att utvidga sitt jordbruk eller vill hugga ner skogen för dess värdefulla trä.

Regeringen söker internationellt stöd

Ministern för naturresurser och miljö, Juana Argeñal, uppgav i ett pressmeddelande på tisdagen att myndigheterna utarbetat en plan för att sätta stop för avskogningen i Bosawás. "Man har utarbetat åtgärder som ska verkställas av militären, och de syftar till att skydda reservatet".

Rosario Murillo, president Daniel Ortegas fru, uppgav till statliga medier att regeringen också kommer att söka stöd av UNESCO för att skydda områden som Bosawás i Nicaragua.

Sebastián Lino menar att de åtgärder regeringen hittills infört inte haft någon inverkan och förväntar sig nu bestående insatser för en mer långsiktig utveckling:

- Vi vill inte ha fler döda. Myndigheterna borde därför ingripa i dessa situationer. Vi förtjänar att leva på vår mark, och vi vill hitta en fredlig lösning på den här konflikten.

Text: Julia Andén, infopraktikant Svalorna Latinamerika

Foto: Bandiniart/Wikimedia Commons