Urfolk beredda att kriga mot dammbygge

Brasiliens president Dilma Rousseff har gett grönt ljus för det omstridda dammbygget Belo Monte. Det kommer innebära att 40 000 invånare i ursprungsbefolkningen tvingas flytta, ett faktum som fått stammen Munduruku att förklara krig mot den brasilianska regeringen.

Dammbygget Belo Monte är ett av flera längs Amazonasfloden - men det är också det största. Enligt ILOs konvention 169 gällande ursprungsfolks rättigheter gäller att innan projekt som kommer att påverka ursprungsfolk drivs igenom av regeringar som skrivit under konventionen så måste ursprungsbefolkningen konsulteras. Det skedde inte i det här fallet vilket förargat Mundurukustammen, en av de stammar som bor i området som kommer att drabbas av byggnationen.

4000 kvadratkilometer yta som idag anses tillhöra ursprungsbefolkningen kommer att läggs under vatten. Dessutom är det stor risk att den lokala faunan och djurlivet utplånas i och med bygget. Området är en av de mest biologiskt mångfaldiga skogsmiljöerna på jorden och omkring 300 olika fiskarter huserar i flodområdet.

Åklagare tar ställning för ursprungsfolken

- Den brasilianska regeringen fattar politiska beslut i frågan innan miljöaspekten ens är utredd, säger Brent Millikan på International Rivers environmental group till tidningen The Guardian.

Mundurukustammen menar även de att de brasilianska politikerna har en alldeles för offensiv strategi i frågan och har i ett telefonsamtal med representanter för president Rousseff förklarat krig mot den brasilianska regeringen. I ett öppet brev skriver de om det svek och den förödmjukelse de upplever att de utsatts för i och med det kontroversiella beslutet att bygga dammen.

Brasilianska åklagare är på Mundurukustammens sida och uppmanar nu landets domstolar att försöka stoppa byggnadsplanerna eftersom politikerna inte fört någon diskussion med ursprungsbefolkningen och för att undvika krig.

Text: Helene Gustafsson, frilansskribent

Fakta

ILO 169

ILO, International Labour Organizations, konvention 169
gällande ursprungsfolks rättigheter fastslår bland annat
ursprungsfolkens ägande- och besittningsrätt till traditionell mark och
dess naturresurser, rätten att utforma sin utbildning efter eget
kulturellt mönster och inte minst rätten till självbestämmande.