Unasur kräver offentlig ursäkt till Morales

Sex av de Latinamerikanska staternas unions (Unasurs) ledare möttes på torsdagen för ett krismöte, till följd av den dipolomatiska kris som uppstått efter att Evo Morales hindrades att flyga hem från Europa i tisdags. Nu kräver de en offentlig ursäkt och förklaring.

Under torsdagen möttes Unasurs ledare från Argentina, Uruguay, Peru, Venezuela, Ecuador och Surinam, i Bolivia för ett krismöte. Detta sedan Bolivias president Evo Morales nekats att flyga hem från Europa tidigare i veckan på grund av att han misstänktes ha den eftersökta CIA-agenten Edward Snowden ombord på sitt plan.

Enligt tidningen El Pais har ländernas ledare skrivit en deklaration i vilken de fördömer att Frankrike, Portugal, Spanien och Italien nekat Evo Morales att använda deras luftrum för att resa hem. De kräver även att nämnda länder ger Morales en offentlig ursäkt och förklarar sitt handlande.

I deklarationen stöttar Unasur även de åtgärder som Bolivia nu kan tänkas vidta. Däribland den anmälan som Bolivia redan gjort till FNs Komission för mänskliga rättigheter för "allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och för att ha satt liv i fara".
De fördömer även det faktum att de europeiska länderna brutit mot internationella regler gällande statschefters fulla rätt att fritt färdas i världen.

"Slut på smekmånaden"

BBC Mundo beskriver konsekvenserna av händelserna tidigare i veckan som "slutet på Barack Obamas smekmånad med Latinamerika" och förutspår att relationerna mellan USA och Latinamerika nu kommer att bli frostiga. Flera Latinamerikanska presidenter har kritiserat händelserna hårt och flera kommentarer riktar sig till USA, som anses ligga bakom det faktum att Morales hindrades att flyga.

Argentinas president, Christina Fernandez de Kirchner, har beskrivit händelserna som "förödmjukande" och Morales själv har sagt att han inte skulle dra sig för att stänga USAs ambassad i La Paz om det ansågs nödvändigt.

Samtidigt menar vissa analytiker att Morales själv satte sig i denna sits genom att säga att Bolivia kunde tänka sig att ge Snowden asyl, under sitt besök i Ryssland tidigare i veckan. Det land där Snowden nu befinner sig.

Detta är dock något som bland andra Uruguays president, José Mujíca, inte alls håller med om:
- I alla förföljdas namn - rättigheten till asyl är helig. Det är en princip som bör stärkas i varje samhälle, sade han under Unasurs möte.

Text: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna
Foto: Simon Wedege/Wikimedia Commons