TIPNIS okränkbart enligt ny lagstiftning

En halvtimme före midnatt, natten till tisdagen, skrev Bolivias president Evo Morales under en lag som förbjuder vägar och andra byggen inom nationalparken TIPNIS.

Efter fem timmars diskussion var den lagstiftande församlingen överens och strax efter det framträdde presidenten tillsammans med ledarna för ursprungsfolksmarschen i direktsändning i TV, där de talade om upplevelserna de senaste två månaderna.

Ledarna för marschen önskade förklaringar om varför dialogen dröjt, varför inte Evo Morales kommit till marschen för att diskutera och varför ingen ville ta på sig ansvaret för polisattacken den 25 september. Samtidigt uttryckte de hopp om respekt och framtida samarbete.

Evo Morales tog tillfället i akt att försvara sig och visade upp flera brev som kommit till honom från grupper som stöder vägbygget, även från invånare i TIPNIS. Återigen betonade han att vägbygget inte var något han beslutat om för egen räkning.

Oklarheter kring termen "okränkbar"

Utöver att ställa in det tänkta vägbygget genom TIPNIS klassificerades området som okränkbart, vilket innebär att man inte får göra intrång eller ingrepp på området. Ledarna betonade hur viktigt det är att definitionen av termen inte står över deras rätt till marken. Termen de använt sig av i sina krav refererar till större utvecklingsprojekt. En av ledarna, Fernando Vargas, uttryckte att beteckningen innebär att bevara ekosystemen för framtida generationer, inte att de inte kan använda sig av området.

Under tisdagen kommer aspekter som termen "okränkbar" specificeras mellan regering och representanter från marschen.

Nya protester i rullning

På torget utanför regeringsbyggnaden har folk från marschen samlats sedan de kom till La Paz i onsdags. De har funnits där dag som natt, även om temperaturerna gått ner till knappa plusgrader. Marschdeltagare tältar på torget utanför regeringsbyggnaden: Anne Ebert

Fastän boplatser erbjudits har de flesta sagt att de ska stanna på torget tills deras 16 krav är uppfyllda, vilket nu ser ut att ha skett. Antagandet av rörelsens krav kommer också att leda till nya lagar och omformuleringar av befintliga lagskrifter.

Men överenskommelserna har inte gjort alla nöjda. På tisdagen rapporterade tidningen La Razón att 300 kokaproducenter samlats i staden Cochabamba för att kräva att vägbygget blir av och de räknar med att fler kommer ansluta sig.

Text: Ida Lind, Svalorna Latinamerika
Foto: Anne Ebert

Fakta

TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) är en nationalpark som ägs kollektivt av ursprungsfolken Moxeño, Yuracaré and Chimane. Den bolivianska regeringen gjorde ett avtal med Brasilien om att bygga en bilväg rakt igenom parken vilket ledde till att flera grupper samlades för att gemensamt marschera mot La Paz med målet att få till en dialog med presidenten. Ursprungsmarschen började den 15 augusti och anlände till La Paz dryga två månader senare, den 19 oktober. Den 25 september utsattes marschen för ett polisingripande som blev hårt kritiserat runtom i landet och resultaterade i att ett par ministrar och myndighetspersoner avgick i protest.

Text: Ida Lind, Svalorna Latinamerika