Facklig verksamhet i Guatemala del 2 av 2

Kunskap om rättigheter ger hushållsanställda i Guatemala kraft

Hushållsanställda i Guatemala, däribland Vivian Calel, under en aktivitet som anordnades i Guatemala City för att sätta press på regeringen att ratificera ILO-konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper.

Hon var 12 år när hon började arbeta som hushållsanställd – och tjänade 15 kronor i månaden. Nu är Vivan Calel en av dem som kämpar för att Guatemala ska ratificera ILO-konvention 189, som jämställer hushållsanställda med andra yrkesgrupper.

Prenumerera på Facklig verksamhet i Guatemala del 2 av 2