Skifferboomen i Argentina

Skifferboom utlöser konflikter i södra Argentina

I södra Argentina pågår en storsatsning på att utvinna en av världens största fyndigheter av skiffergas och skifferolja. Men de ursprungsbefolkningar som bor i området hävdar att de inte godkänt att deras betesmarker ersätts av oljefält.

Argentina: Storsatsning på skiffergas möter kritik

YPF borrar efter olja i Rio Negro, Argentina. Foto: Wikimedia Commons

Stora fyndigheter har fått Argentina att storsatsa på utvinning av skiffergas och skifferolja. Detta trots att kritiker menar att landet istället borde investera i framtidens energikällor - gröna alternativ.

Skiffergas i Argentina väcker förhoppningar och farhågor

Argentina strävar efter att bli självförsörjande på energiområdet. I Loma Campana, tio mil från staden Neuquén, borrar det argentinska oljebolaget YPF 15 till 20 nya skiffergas- och skifferoljehål varje månad.

Prenumerera på Skifferboomen i Argentina