Stora förväntningar inför valet i Honduras

Det finns höga förväntningar på vad valet den 24 november kommer att innebära för Honduras. Frågan är om det kommer att kunna sätta punkt för en politisk och samhällelig kris genom en transparent och demokratisk valprocess eller om det istället blir startskottet för en ökad spänning, våldsnivå och polarisering i samhället. 

Trots de höga förväntningarna är det en ovanligt lugn dag i Honduras idag. Med fem dagar kvar till valet den 24 november träder vallagens artikel 149 i kraft och förbjuder allt politiskt kampanjande och propagerande inför valet. Det enda de politiska partierna har rätt att sprida de närmaste fem dagarna är sina egna politiska program. Nu är det istället dags för 5,3 miljoner röstberättigade personer i Honduras och 46 331 anmälda röstberättigade utomlands att reflektera över vilken av kandidaterna som just de tänker lägga sin röst på.

I de senaste månadernas valundersökningar har det varit ytterst jämnt mellan det regerande partiet Partido Nacionals kandidat Juan Orlando Hernandez och det nybildade partiet Partido Libertad y Refundacións (Libre) kandidat Xiomara Castro. Enligt en undersökning från den 24 oktober ledde Partido Nacional med 28 procent och Libre låg tätt inpå med 27 procent.

I valet på söndag ska landets nya president väljas bland åtta presidentkandidater som representerar nio olika partier, varav fyra är helt nya sedan de förra valen 2009. Historiskt har regeringsmakten växlat mellan två partier; Partido Nacional och Partido Liberal. Den förre presidenten Manuel Zelaya, som avsattes genom en statskupp 2009, tillhörde Partido Liberal och den nuvarande presidenten Pofirio Lobo tillhör regeringspartiet Partido Nacional.

Få deltagare i förra valet

Sedan statskuppen 2009, då Manuel Zelaya under vapenhot fördes ut ur landet och sedan avsattes som president, har Honduras karaktäriserats av politiskt våld och repression mot sociala rörelser. När nytt val utlystes 2009 bojkottade många sociala rörelser valet som en protest mot statskuppen. Enligt valmyndigheten TSEs statistik nådde inte ens valdeltagande 2009 upp till 50 procent, utan stannade på ca 49 procent.

Xiomara Castro representerar partiet Libre som är ett nytt parti. Libre bildades av en bred front av sociala rörelser, fackförbund och andra organisationer och medborgare som gick samman efter statskuppen för att återupprätta ett juridiskt och demokratiskt legitimt system i Honduras. En av deras viktigaste valfrågor är att genomföra konstitutionella förändringar för att återskapa just ett sådant legitimt system.

Förutom en ny president ska Honduras även utse 128 nya parlamentsledamöter bland 1290 kandidater. I lokala val ska 298 nya borgmästare utses. Slutligen ska också Honduras 21 representanter i det centralamerikanska parlamentet, Parlacen, väljas.
Samtidigt som lugnet lägger sig över Honduras strömmar journalister och observatörer in från hela världen. Förutom 15 000 honduraner, så har valmyndigheten, TSE, ackrediterat över 700 internationella observatörer för att garantera att valdagen ska fortlöpa så transparent och demokratiskt som möjligt.

Text: Charlotta Pettersson, Latinamerikagrupperna
Bild: Tribunal Supremo Electoral (TSE) Honduras