Sociala rörelser säger nej till handelsavtal

Under två dagar samlades sociala rörelser i Managua för att diskutera konsekvenserna av ett associeringsavtal mellan Centralamerika och EU. Mötet avslutades med en demonstration till EU:s ambassad där en gemensam protest överlämnades.

Protesten mot underskriften av ett handelsavtal mellan Centralamerika och EU lästes upp utanför ambassaden. Efter diskussion vid ambassadens port beslutade sig personalen för att ta emot deklarationen och släppa in utvalda personer från de sociala rörelserna. Det stod dock klart att parterna befann sig långt ifrån varandra. Mendel Goldstein är EU:s representant i Centralamerika.: David Rosenberg

- Avtalet är kulmineringen av flera års solidariskt samarbetet mellan Centralamerika och EU, sade Mendel Goldstein som är EU:s representant i Centralamerika.

På frågan om de sociala rörelsernas oro över arbetarnas rättigheter vid ett eventuellt avtal, svarade Goldstein att avtalet stärker rättigheterna för arbetare eftersom handelsvillkoren leder till fler jobb.

- Varken Centralamerikas eller EU:s önskemål är uppfyllda än vad gäller handelsvillkoren. Det är heller inte klart hur det blir med den utvecklingsfond för Centralamerika som Nicaragua har föreslagit, sade Goldstein som ändå hade höga förhoppningar om en underskrift.

Andra perspektiv

Victor Campos från Iniciativa CID, en paraplyorganisation som samlar organisationer, sociala rörelser och federationer, var inte lika positiv efter mötet med EU:s representant.

- De sociala rörelserna har inte fått någon riktig chans att påverka förhandlingarna. En stor del av befolkningen har inte ens kännedom om avtalet. De vet inte vilka konsekvenser det kan få för arbetare och för miljö.

Campos är inte lika säker på att ett avtal blir verklighet.

- Vid sådana här avtal sparar man alltid de svåraste delarna till sista förhandlingsrundan. Jag hoppas att Centralamerikas regeringar kan hålla stånd och enas om att inte skriva under. Avtalen måste dessutom godkännas av ländernas parlament efter en underskrift.

Representanter från EU och Centralamerika kommer inom kort att inleda slutförhandlingar. Tanken är att avtalet ska kunna skrivas under i maj när regeringschefer från Latinamerika och Spanien träffas i Madrid.

David Rosenberg

Fakta

Inicativa CID - Comercio, Integración y Desarrollo, på svenska Initiativet för handel, integration och utveckling - är en samlingsorganisation som koncentrerat mycket av sitt arbete på associeringsavtalet mellan Centralamerika och EU. I Nicaragua är dess största medlemmar fackförbundet CST-JBE - Confederación Sindical de Trabajadores  José Benito Escobar, och FENACOOP - Federación Nacionál de Cooperativas, nationella förbundet för kooperativ.