Protesterna ger politiska resultat

Som ett positivt svar på de folkliga protesterna röstade den brasilianska kongressen på tisdagen nej till grundlagstillägget PEC 37 som skulle ha fråntagit åklagarmyndigheterna rätten till oberoende brottsutredningar. Även den federala regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för att tillmötesgå protestanternas krav.

- Folket har gått ut på gatan för att säga att förändringarna måste fortsätta, att de måste utökas och att de måste ske snabbare, sa president Dilma Rousseff i ett TV-tal där hon presenterade åtgärderna. Folket på gatorna säger att det vill ha offentlig service med kvalitet, mer effektiva mekanismer mot korruption som garanterar en god användning av offentliga medel, en politisk representation som är öppen för samhället och [...] där medborgaren, och inte den ekonomiska makten, sätts i första rummet.

På måndagskvällen sammanträdde presidenten med 53 guvernörer och borgmästare från Brasiliens alla delstater för att få stöd för sitt åtgärdspaket som omfattar fem nationella pakter för: 1. förbättrad hälsovård, 2. utbildning, 3. transportsystem, 4. kontroll av inflationen och offentliga utgifter samt 5. reformera det politiska systemet.

Regeringen föreslår bland annat att kubanska läkare ska kontrakteras som en akut åtgärd, att 800 nya sjukhus ska byggas omedelbart och att 100 procent av intäkterna från oljeutvinningsrättigheterna ska gå till det offetliga utbildningsväsendet. Regeringen föreslår också att korruptionsbrott ska klassas i kategorin för de mest allvarliga brotten vilket medför att straffen skärps. Vad gäller den politiska reformen, föreslog presidenten först en folkomröstning om tillsättandet av en grundlagsstiftande församling specifikt på detta område, men det förslaget drogs tillbaka efter att flera jurister visat att detta skulle bryta mot den gällande grundlagen.

Guvernörer och borgmästare kommer fortsätta reformarbetet i regionala arbetsgrupper och president Dilma kommer under veckan att sammanträda med ledarna för representanthuset och senaten för att försöka snabba på beslut som beror av kongressen.

Behåller sina befogenheter

Ett första kongressbeslut för att tillmötesgå demonstranternas krav var alltså att med överlägsen majoritet rösta nej till grundlagstillägget PEC 37 som skulle ha fråntagit den oberoende åklagarmyndigheten Ministério Publico rätten att på eget initiativ utreda brott. Enligt förslaget skulle denna befogenhet föras över till den politiskt mer beroende polisen, vilket enligt kritikerna skulle ha ökat risken för korruption, straffrihet och polisvåld i Brasilien.

På onsdagen röstade representanthuset också för att royalty-intäkterna från oljeutvinningen ska gå till utbildning och hälsovård, och en parlamentarisk kommission godkände att omröstningarna för att avsätta brottsanklagade kongressledamöter inte längre ska vara hemlig. Den senare är en förändring som länge diskuterats inom den så kallade politiska reformen.

"Passar bollen" till politikerna

På onsdagen, då Brasiliens fotbollslandslag spelar semifinal mot Uruguay i Confederation Cup, planeras nya protester i elva delstatshuvudstäder runt om i landet. I den federala huvudstaden Brasília planeras överlämnandet av 594 fotbollar till de sammanlagt 594 kongressledamöterna som en symbolisk gest att folket, efter protesterna, "passar bollen" till de folkvalda.

- Vi upplever ett historiskt ögonblick i Brasilien där politikerna för första gången känner rädsla inför folket, säger Antonio Carlos Costa från den enskilda organisationen Rio de Paz. Vi måste utnyttja denna rädsla för att genomföra en djupgående reform i landet när det gäller sättet att bedriva politik.

Text: Lena Zetterström, Latinamerikagrupperna