Protester mot avstannad jordreform

På onsdagen - lantarbetarnas internationella kampdag - kulminerade de jordlösa lantarbetarnas kampanjmånad med en manifestation i huvudstaden Brasilia till minnet av offren från massakern i Eldorado dos Carajás, i delstaten Pará 1996. Under hela april månad genomförs aktioner till stöd för Brasiliens jordreform runt om i landet. 

De jordlösa lantarbetarnas rörelse MST skriver i ett pressmeddelande att de "protesterar mot att processen att skapa nya bosättningar stannat av, på grund av jordreforminstitutet Incras tröghet och på grund av att domstolarna stoppar markexproprieringarna." Enligt MST existerar idag 523 juridiska processer relaterade till jordreformen, varav 234 är paraliserade i den federala domstolen.

MST-medlemmar i nio delstater blockerade på onsdagsmorgonen vägar i cirka 1 800 kommuner för att dra allmänhetens uppmärksamhet till situationen. Målet är att pressa president Dilma Rousseff och hennes regering att legalisera jordägandet för de omkring 150 000 jordlösa familjer som fortfarande lever i jordockupationsläger i Brasilien.
Enligt MSTs beräkningar finns det 69 233 stora och improduktiva jordegendomar i landet, totalt 228 miljoner hektar mark, som enligt grundlagen borde användas till jordreform.

- Regeringen har inget intresse av att fortsätta jordreformen eller garantera jordbruksteknisk rådgivning på nybosättningarna, sa Cosme Gomes, koordinatör för MST i delstaten Rio de Janeiro, under en manifestation på lokala Incra i måndags.

- Det existerar heller ingen säkerhet för de som bor på landsbydgen, fortsatte Gomes. Våra aktivister hotas, och till och med mördas, medan regeringen tittar på.

Kampanj för skolor på landsbygden

I Porto Alegre i södra Brasilien uppstod tumult när cirka 1500 MST-demonstranter på onsdagen ockuperade det delstatliga utbildningssekretariatet med krav på mer resurser till skolorna på nybosättningarna. Enligt MSTs kampanj har 24 000 landsbygdsskolor stängts i Brasilien under de senaste åtta åren och de som finns kvar fungerar under prekära förhållanden.

I huvudstaden Brasília håller den brasilianska grenen av den internationella småbrukarrörelsen La Vía Campesina sedan i mars ett nationellt kampläger, uppkallat efter Venezuelas bortgångne president Hugo Cháves. På detta läger lanserades på måndagen en ny lag som instiftar veckan runt den internationella lantarbetardagen varje år som en debattvecka kring kampen för jorden och icke-våldsmetoder för att lösa jordkonflikter på landsbygden. Enligt den kristna jordrättsorganisationen CPTs årliga statistik ökade antalet jordkonflikter med 24 procent mellan 2010 och 2011, från 835 till 1 035.

I delstaten Pernambuco i nordöst ockuperade sammanlagt mer än 300 MST-familjer flera sockerbruk och fruktplanteger inom ramen för kampanjmånaden. En ny strategi för att närma sig stadsbefolkningen är också att visa filmer, hålla debatter och organisera musikframträdanden och organiska marknader i städerna under veckan.

Text: Lena Zetterström, Latinamerikagrupperna