Petrobras miljölicens granskad och underkänd

*Regeringsorganet Comisión de Control Cívico de la Corrupción, som hanterar misstänkt korruption, har nu granskat hur det brasilianska statliga oljebolaget Petrobras fick sitt tillstånd att utvinna olja i Bloque 31 i nationalparken Yasuní.*

Kommissionen godkände i december förra året en redogörelse för de oegentligheter som förekommit när bolaget fick sin miljölicens utfärdad. Den som i första hand anses ansvarig är den tidigare ansvarige för miljöskydd och kontroll i miljöministeriet, den tidigare miljöministern, samt den näst högste ansvarige för miljöskydd i energi- och gruvdriftsminsteriet.

Kommissionen konstaterar att utfärdandet av miljölicensen inte följt de etablerade regler som finns uttryckta i miljölagen. Även tidigare vice sekreteraren för miljökrav i miljöminsteriet hålls ansvarig för missbruk av fonder.

Den tidigare miljöministern, Fabián Valdivieso, förnekar kännedom om kommissionens utredning men bekräftar att även riksrevisionen nu skall presentera sin granskning av tillståndsgivningen till Petrobras. Kommissionen kräver att miljöministeriet upphäver miljölicensen för Petrobras eftersom den utfärdats på felaktigt sätt.

Ett exempel på hur den har kommit att användas är att Petrobras kunnat frakta tunga maskiner på Rio Tiputini och alltså utan tillstånd tagit sig in i det skyddade nationalparksområdet. Från Petrobras meddelas att man inte tänker uttala sig om kommissionens rapport.

På avdelningen för miljökvalitet på miljöministeriet utreder man fortfarande situationen med hjälp av advokater och tekniker men har inte ännu kommit fram till ett beslut. Man meddelar därifrån att Petrobras nu inkommit med en reviderad begäran om utvinning av olja i Bloque 31, en begäran som följer miljöministeriets rekommendationer. I denna begäran har man uteslutit byggandet av en väg genom reservatet och föreslår att flytta själva anläggningen, Centro de Facilidades de Producción, utanför skyddsområdet.

Omkring 60 procent av nationalparken är intecknad av oljebolagen vars aktiviteter har fått allvarliga miljömässiga och sociala följder för nationaliteten Waorani. Parken ligger delvis inom deras territorium.

Stora fynd av olja har gjorts i området Ishpingo Tambococha Tiputini, benämnt ITT, som det ekvatorianska statliga oljebolaget ansvarar för. En oljeledning byggs vars kapacitet är större än vad som för närvarande kan utnyttjas. I Ecuador leder miljöorganisationen Accion Ecologica en kampanj för att rädda nationalparken. Waoranis organisationer, ONHAE och AMWAE, vill avbryta alla tidigare ingångna kontrakt med oljebolagen. Beslutet från miljöministeriet väntas ge Petrobras fortsatta möjligheter att verka i området. Påtryckningar från Brasiliens regering har förekommit.

_Karin Persson_