Peru

Vattenkonflikt trappas upp i Peru

I mitten av september dödades två personer och 19 skadades, i protester mot konstbevattningsprojektet Majes Siguas II, i provinsen Espinar utanför Cusco.

Det är tänkt att konstbevattningen ska avleda vattnen där floden Apurimac delar sig, för att en större mängd ska rinna till Majes och där bevattna 60 000 hektar nya odlingsmarker. Invånarna är rädda att det kommer att förvärra det redan minskade vattenflödet i Espinar, där många lever på jordbruk.

Kontroversiell lag återkallad

Med 90 röster för och en röst emot upphävdes i natt, svensk tid, den nyligen insatta lagen 1097. Lagen innebar att militärer och poliser som begått brott mot de mänskliga rättigheterna innan år 2003 skulle kunna fått brotten avskrivna. Under tre timmar pågick den intensiva debatten i kongressen. Lagen favoriserade personer inom de väpnade styrkorna som begått brott mot de mänskliga rättigheterna innan år 2003, brott som bland annat begåtts under inbördeskriget i Peru. Militärer begärde avskrivning

Ny lag kan släppa Fujimori fri

En ny lag infördes den första september i år, där brott mot de mänskliga rättigheterna kan preskriberas om de begåtts för mer än sju år sedan. Flera regeringsmän har avgått i protest mot lagen. Nu talas det om att lagen ska annulleras. De flesta åtal mot personer som brutit mot de mänskliga rättigheterna i Peru leder aldrig till någon rättegång, eller ens till någon utredning. Den rättskipande makten arkiverar målen och utredningarna läggs på hög. Av de 62 åtal mot personer som brutit mot de mänskliga rättigheterna under inbördeskriget i Peru är det endast åtta som har fått en dom.

Landfakta och länkar

 

Antal invånare: 29 400 000 (2010)    

Statsskick: Republik, enhetsstat.

Yta: 1 285 216 km²       

Huvudstad med antal invånare: Lima 8 981 440 (2009)

Nationaldag: 28 juli

Viktiga floder: Ucayali och Marañón.    

Största sjö: Titicacasjön           

Nativitet/födelsetal: 2,1 %

Befolkningstillväxt: 1.2 % (2009)

Det bästa kaffet är peruanskt

Efter många års hyllande av kaffet i Colombia och Kenya gick i år priset för världens bästa ekologiska kaffe till en peruansk kaffeproducent. Men mästaren hade ingen radio så det dröjde innan han fick höra om sin världsmästartitel.

Mördade grävs fram ur massgravar

På juldagen 1984 mördades 40 bybor i byn Putka i södra Peru. Massakern genomfördes av en väpnad grupp som var allierad till landets armé. Nu har offrens gravar upptäckts och deras anhöriga vakar dag och natt medan det smärtsamma utgrävningsarbetet pågår.

Journalisten som försvann

Trots ständiga hot fortsatte journalisten Jaime Ayala Sulca att rapportera om försvinnanden och tortyr i Ayacucho under inbördeskriget i Peru. I dag, den 2 augusti är det 26 år sedan han försvann. Jaime Ayala blev 22 år gammal. Tiden innan han försvann var han under bevakning och utsattes för många hot på grund av sina artiklar i tidningen La República. Texterna handlade om brott som begicks både av terroristorganisationen Sendero Luminoso och av militären.

En stig utan ljus

Inbördeskriget i Peru lever fortfarande kvar i folks minne. Det påverkar mentaliteten, människorna och livet här än i dag. Våldet under kriget utfördes av olika grupper, men framför allt av gerillagruppen Sandero Luminoso och av staten genom de väpnade styrkorna.

Minnen i två rum

Minnesmuséet i Ayacucho återskapar den epok av våld, mord och förtryck som rådde under inbördeskriget i Peru, år 1980 - 2000. Men de drabbade behöver inget museum för att minnas; skräckupplevelserna är ständigt närvarande i deras liv.  Jag befinner mig på minnesmuséet ”För att det inte ska upprepas” i staden Ayacucho, 55 mil sydöst om Lima. Utifrån ser det ut som vilken bostad som helst, men här inne finns minnen, bevis i form av bilder, vittnesmål och installationer som visar på det våld och förtryck som folket genomlevde under inbördeskriget.

Många döda i Perus kyla

Medan sommarsverige njuter av rekordvärme är det vinter i Peru med en extrem köldvåg som följd. Hela den Sydamerikanska kontinenten är drabbad av ovanligt låga temperaturer. Peru är det land som är hårdast drabbat. I år har 409 människor minst livet till följd av kylan i Peru. De flesta är barn under fem år och en stor andel äldre människor. 200 barn kommer aldrig att uppleva sin femte födelsedag, i de flesta fall till följd av lunginflammation eller andra sjukdomar relaterade till kylan, rapporterar Perus hälsoministerie.

Sidor

Prenumerera på Peru