Peru

Stora risker att leva ut sin sexualitet

*Peru är ett land med bra lagligt skydd för homo-, bi- och transsexuella personer, sk HBT. Det som gör det svårt för dem är den konservativa mentaliteten i det peruanska samhället och inom kyrkan. Under de senaste åren har det dock skett en positiv förändring från total förnekelse till en begynnande normalisering. Detta är mycket tack vare utvecklingen i andra länder som har återspeglats i peruansk media, HBT-organisationer och att HIV- och AIDS-ökningen har krävt att man diskuterar HBT-personers situation i samhället.*

García: "Peru är Sydamerikas moderland"

*Den 28 juli är det Perus nationaldag, en dag som firas med lagstadgad flaggning och presidentens tal till nationen. Under Alan Garcías tvåtimmarstal presenterades bokslutet för året som positivt. Förbättrad infrastruktur, ett nytt kulturdepartement och ökade polisiära insatserna i landet utlovades. Dessutom återupprepade presidenten sitt löfte om att fattigdomsnivån ska minska från dagens 39,3 procent till 30 procent vid mandatperiodens slut år 2011.* Lagstadgad flaggning under Perus nationaldag: Maja Permerup *Ber om förståelse för förhöjda priser*

Militär närvaro under illegal storstrejk

*Onsdagen den 9 juli genomförde fackföreningar och sociala organisationer en 24-timmars nationell strejk mot den ökade levnadskostnaden, privatiseringar, försvaret och "kriminalisering" av sociala protester. Trots att regeringen kallat in både polis och militär för att förebygga våld, förlöp storstrejken mycket lugnt.* *Bättre ekonomiskt för landet, men inte för folket*

Barnmisshandel straffbart med fängelse i upp till 12 år

*Perus strafflag mot familjevåld har under veckan genomgått stora förändringar och innehåller nu en rad åtgärder för att bättre skydda ett misshandlat barn. Bland annat tydliggörs vilka brott som ska straffas och hur länge. Förövarna riskerar nu upp till 12 års fängelse.*

Flera fall av våld mot journalister i Peru

*Dödshot, misshandel och trakasserier - våld mot journalister är inte ovanligt i Peru. Här är fyra fall som har uppmärksammats under året.* *Misshandlad av militär på grund av intervju*

Reporter överfallen av militär under intervju

*Efter att precis ha påbörjat en intervju på ett militärsjukus med en soldat, som deltagit vid en konfrontation med den colombianska gerillan FARC, överfölls reportern Genaro Alvarado Tuesta av arméofficerare.*

Blockad av panamerikanska vägen hävd

*Efter nio dagars demonstrationer och blockad av panamerikanska vägen har nu en lösning nåtts i konflikten mellan Moquegua, Tacna och regeringen.*

Södra Peru i storkonflikt över gruvinkomster

*Södra Peru har den senaste veckan skakats av våldsamma konflikter mellan demonstranter och polis. Striden gäller en rättvisare fördelning av gruvdrift royalties och inkomstskatter.*

”Barnarbete, ingen barnlek”

*Av Perus tio miljoner barn och ungdomar beräknas två miljoner arbeta. Många av dem arbetar under hemska förhållanden, vilket påverkar både deras fysiska och psykiska hälsa. Trots att det ekonomiskt går bättre för Peru omfattas de inte av tillväxten.*

Fortsatt kamp för terapeutisk abort

*Ett åttiotal läkare och studenter är under tisdagen samlade i medicinska fakultetens aula i Arequipa, för att bland annat diskutera terapeutisk abort och inte minst det viktiga protokoll som gör att denna abortform kan rädda kvinnors liv.*

Sidor

Prenumerera på Peru