Överflöd av vapen leder till fler mördade kvinnor

Förra året mördades 468 000 människor i världen, och i 42 procent av fallen var mordvapnet ett skjutvapen. Av de mord som begås i hemmen är det främst kvinnor som faller offer - och enligt experter löper en kvinna flera gånger högre risk att bli mördad om det finns skjutvapen i hemmet. Ett av länderna med flest vapenmord är Venezuela.

En av de kvinnor som fallit offer för det dödliga våldet är 25-åriga Kairobis Arcia, som i slutet av november sköts till döds av sin man i södra Venezuela. Mannen hävdade senare att han hade blivit oerhört svartsjuk, ett raseri som underblåstes av att han var alkohol- och drogpåverkad. Det märkliga var att Arcia mördades i ett fängelse, där hennes man satt som fånge och där han definitivt inte skulle ha haft tillgång till vare sig sprit, knark, vapen eller ammunition.

Arcia var där på ett besök utanför de normala besökstimmarna och deltog på en fest som fångarna anordnat med fängelsevakternas goda minne. En fest där spriten flödade och där vapen fanns tillgängliga.

Med tanke på att något sådant kan inträffa på ett av landets fängelser är det lätt att förstå vilka faror som lurar på gator och i hem i landet. Olika organisationer i Venezuela bedömer att det finns mellan tre och tio miljoner illegala vapen på drift. Detta i ett land med en befolkning på 29 miljoner invånare.

Hotbilden mot kvinnor ökar

Sociologen Luis Cedeño, som arbetar för organisationen Paz Activa, påpekar att tio procent av de mellan 17 000 och 19 000 personer som mördas i landet varje år är en kvinna.

- Men hotbilden ökar eftersom den illegala tillgången på vapen ökar bland de fattigaste och minst utbildade, liksom i de våldsammaste urbana stadsdelarna.

Enligt Cedeño har en studie samtidigt visat att det förekommer någon form av våld inom familjen i 30 procent av alla hem.

Människorättsaktivisten África Matute menar att det finns en stark koppling mellan uppfattningar om manlighet och vapen i Venezuela.

- För män uppfattas det som tufft att vara beväpnad och det ger makt över andra, i synnerhet kvinnor, säger Matute.

I ett land som Pakistan, där politiska och religiösa strider utkämpas med skjutvapen, finns det enligt Shabina Ayaz vid den pakistanska kvinnoorganisationen Aurat Foundation en växande vapenkultur som slår särskilt hårt mot kvinnorna. Problemet förvärras av att männen vill förvara sina vapen i hemmen.

- Vapnen används ofta mot kvinnorna. Samhället är mansdominerat och det betraktas allmänt som en hederssak av männen att slå kvinnor av både små och stora anledningar, säger Ayaz till IPS.

Amina Khan vid den pakistanska organisationen Awaz säger att kvinnor ofta är rädda för de vapen som männen förvarar hemma.

- Detta eftersom de vet att de kan komma att användas mot dem. Men det är männen som avgör om vapnen ska bli kvar i hemmet eller inte. I vissa fall rapporteras det inte ens till polisen om en kvinna dödats av sin man eftersom många betraktar det som en familjefråga om någon dödar sin hustru, dotter eller till och med sin mamma i ett hedersrelaterat brott, säger hon.

Vapen hemma ökar mordrisk

Luis Gutiérrez vid den mexikanska organisationen Latinamerikanska kretsen för internationella studier säger att tillgången på vapen inom familjen alltid ökar risken för dödligt våld.

- Våld riktas ofta mot försvarslösa personer, vilka i patriarkala strukturer är kvinnor och barn.

En statlig mexikansk kommission har slagit fast att över 34 000 kvinnor föll offer för könsrelaterade mord i landet mellan 1985 och 2009. I över 40 procent av fallen sköts kvinnorna till döds.

Många av de miljontals illegala vapen som är på drift i Mexiko kommer ursprungligen från USA.

- Det förekommer mer våld mot kvinnor i de områden där det finns flest vapen, säger Gutiérrez.

I Pakistan har den sprudlande vapenmarknaden i staden Darra Adamkhel i närheten av Peshawar gjort det mycket enkelt för befolkningen att skaffa sig alla typer av skjutvapen.

Ett resultat av det är enligt Amina Khan att 65 procent av de kvinnor som mördas i landet skjuts till döds.

I Venezuela står det helt klart att den ökande tillgången på vapen har lett till ett ökande antal mord, enligt Luis Cedeño.

Enligt FN:s narkotika- och brottsbekämpningsbyrå UNODC har mordstatistiken stigit i Venezuela till 49 mord per år per 100 000 invånare. Det genomsnittliga antalet mord per år i landet har tredubblats från slutet av 1990-talet.

Till skillnad från i länder där det pågår politiska eller religiösa konflikter så är det kriminaliteten och oförmågan att lagföra brottslingar som ökat tillgången på vapen i Venezuela.

Enligt Cedeño handlar upp till 80 procent av nödsamtalen till polisen om könsrelaterade brott.

Text: Humberto Márquez/IPS
Foto: Hiram Alejandro Rodriguez Briceño/Wikimedia Commons