Osäkra aborter fortsätter att skörda offer

I Nicaragua genomgår 1500 flickor under 14 år en förlossning varje år, graviditeter som många gånger är resultatet av våldtäkter. Nu kräver kvinnoorganisationer i Nicaragua att abortfrågan får ökad uppmärksamhet i parlamentet och domstolen, och att abortförbudet i lagstiftningen ogiltigförklaras.

Organisationen 28 de Septiembre meddelar att det under årets tre första månader rapporterats om 83 våldtäkter av minderåriga flickor i åldern 11-15 år. Av dessa har nio flickor blivit gravida.

Marta María Blandón, ordförande i organisationen Ipas, förklarar för tidningen La Prensa att samtliga fall av minderåriga gravida flickor kan räknas som våldtäktsfall eftersom sexuella relationer med en minderårig ett brott.

På Internationella dagen för kvinnors hälsa, den 28 maj, uppmärksammade kvinnoorganisationer frågan i Nicaragua, bland annat genom en manifestation utanför Högsta domstolen i Managua. Syftet var att uppmärksamma bristen på mödravård och kräva att domstolen ogiltigförklarar abortförbudet i lagstiftningen.

Aborterna fortsätter trots förbudet

Blandón beräknar att hittills i år har mellan tio och tolv kvinnor i Nicaragua dött till följd av osäkra aborter. Dessa dödsfall är resultat av abortförbudet som tvingar kvinnorna till drastiska åtgärder som riskerar deras liv. Blandón säger till La Prensa att siffror som presenteras i landet angående dödsfallen är manipulerade eftersom familjerna till offren ofta förklarar eller iscensätter dödsfallen som olyckor. Detta eftersom abort är olagligt.

Också i Amnesty Internationals årliga rapport om situationen gällande mänskliga rättigheter i världen tas abortförbudet upp som ett problem. I rapporten förklarar de att förbudet framför allt drabbar socioekonomiskt utsatta grupper, som på grund av bristande resurser söker sig till osäkra abortmetoder.

Institutioner kritiseras för bristande legitimitet

Ordförande för Centret för mänskliga rättigheter i Nicaragua (Cenidh), Gonzalo Carrión, kritiserar domarnas agerande i fallet gällande abortförbudet:
- Domstolens agerande saknar legitimitet... De uppfyller inte sin uppgift, utan agerar som ett verktyg för staten för att utföra våld mot kvinnor, säger han till La Prensa.

Carrión jämför domstolens agerande i abortfrågan med den pågående debatten angående lagen mot våld mot kvinnor, lag 779. Lagen anklagas för att vara icke-konstitutionell, och har omedelbart fått uppmärksamhet i domstolen. Detsamma har inte skett angående abortförbudet, som även det enligt Carrión och flera organisationer inskränker på kvinnans rättigheter. Detta trots att diskussionen kring abort pågått i över fem år.

Text och foto: Julia Andén, Svalorna Latinamerika