Zikaviruset leder till debatt om aborträtten i Brasilien

Illustration av hur fosterskadan microcefali, som kan orsakas av zikavirus, påverkar storleken på barns huvud. Bild: Centers for Disease Control and Prevention/Wikimedia Commons

Den snabba spridningen av zikaviruset i Brasilien har gett nytt bränsle till debatten om landets strikta abortlagar. Aktivister och experter som vill reformera lagstiftningen stöter dock på hårt motstånd från konservativa och religiösa grupper.

Zikaviruset misstänks förorsaka fosterskadan microcefali, som kan leda till svåra skador hos barn genom att de föds med onormalt små huvuden och bland annat kan drabbas av synskador, förlamning och utvecklingsstörningar.

- Vi uppmanar samhället att föra en rationell och öppen debatt om den lag som förbjuder aborter, säger juristen Silvia Pimentel till IPS.

Hon är en av 23 medlemmar i en oberoende expertgrupp som granskar hur Brasilien lever upp till FN:s deklaration mot diskriminering av kvinnor och menar att abort bör tillåtas i de fall där det finns en risk för att fostret kan ha drabbats av microcefali.

Sträng abortlag

I Brasilien finns sedan länge ett förbud mot aborter, med två undantag – när kvinnans liv är hotat eller då graviditeten är resultatet av en våldtäkt. För några år sedan infördes också ett tredje undantag, som innebär att abort även är tillåten i fall där fostret saknar hjärna och därmed inte skulle kunna överleva. Barn som föds med microcefali kan dock överleva.

- I dessa fall bör vi diskutera kvinnors rätt att själva besluta om de vill fortsätta med sin graviditet, efter att de tillsammans med sin parter fått information om att barnet riskerar svåra skador, säger Clair Castilhos, ordförande för organisationen Nationella feministiska nätverket för reproduktiva rättigheter.

Clair Castilhos och många andra aktivister anser att Brasilien helt bör avkriminalisera aborter. Men i den situation som nu råder anser många att landets högsta domstol åtminstone bör införa ett fjärde undantag i abortförbudet, som även inkluderar microcefali.

Samtidigt har landets abortmotståndare, under ledning av religiösa grupper, inlett en motkampanj på sociala medier där de argumenterar för att aborter av foster som drabbats av skador på grund av zikaviruset påminner om den form av "rashygien" som nazisterna ägnade sig åt.

FN för legal abort

Förra veckan uppmanade FN länderna i Latinamerika att på grund av zikaviruset ge regionens kvinnor tillgång till preventivmedel, däribland dagen-efter-piller och säkra aborter.

Mellan oktober, då man först började misstänka en koppling mellan zikaviruset och microcefali, och fram till den 30 januari i år har 404 fall av microcefali bland nyfödda i Brasilien konstaterats. Ytterligare 3 670 fall är samtidigt under utredning.

Zikaviruset sprids av myggan aedes aegypti, samma mygga som även sprider andra sjukdomar, som denguefeber. De som drabbas av zikaviruset känner ofta inte ens av det, medan andra kan drabbas av milda symptom, däribland feber, som kan vara mellan tre och sju dagar. Det utbrott som nu har drabbat Brasilien är det största som hittills har rapporterats, men på grund av de milda symptomen är det samtidigt svårt att veta exakt hur många som drabbats.

Den 1 februari förklarade Världshälsoorganisationen WHO att zikaviruset utgör ett globalt hot mot folkhälsan och organisationen talar om en "explosionsliknande" spridning av viruset i Latinamerika.

Nyligen lanserades en kampanj där 220 000 soldater i Brasilien har skickats ut för att bekämpa de myggor som sprider zikaviruset, samtidigt som allmänheten uppmanas att delta i saneringen av platser där myggorna kan föröka sig – däribland i stillastående vatten runt människors bostäder. 

Text: Mario Osava/IPS
Bild: Centers for Disease Control and Prevention/Wikimedia Commons

Läs mera: Brasiliens militär tar strid mot zikaviruset