Värsta torkan på årtionden orsakar vattenkris i São Paulo

En minskad jordbruksproduktion är inte längre den enda synliga effekten av torkan som just nu plågar Brasiliens mest utvecklade region. En energikris och vattenbrist i jättestaden São Paulo är smärtsamma påminnelser om hur beroende invånarna är av regelbunden nederbörd.

Nio av de 21 miljoner invånarna i storstadsområdet São Paulo har de senaste fyra månaderna varit beroende av vattensystemet Cantareira. Systemet håller på att moderniseras och består av sex reservoarer sammanlänkade med 48 kilometer tunnlar och kanaler, men den kan inte förse invånarna med tillräckligt med vatten. Enligt de lokala myndigheterna beräknas vattnet att räcka till och med den 15 mars 2015.

- Om nederbörden under den kommande sommaren endast kommer att vara genomsnittlig blir det svårt till hösten och om det kommer att regna mindre än vanligt kommer vi att se en kollaps, säger arkitekten och vattenexperten Marussia Whately vid miljöinstitutet ISA.

Hon berättar att vattensystemet Cantareira förser 45 procent av stadsregionen med vatten och att distributionen sköts av det statliga företaget Sabesp. Andra vattenkällor har mindre vatten till följd av torka och föroreningar. Årets torka i sydöstra Brasilien som följts av två år med mindre nederbörd än vanligt samt dålig hantering av vattenresurserna har orsakat vattenkrisen förklarar Marussia Whately.

Renat avloppsvatten kan vara räddningen

Intensivare torkor har blivit vanligare under de senaste hundra åren.

- Den första varningen kom 2001 när vattenförsörjningen i augusti gick ned till 11 procent av kapaciteten, säger journalisten och aktivisten.

Torkan år 2001 ledde till brist på elektricitet och strömavbrott som tvingade invånare att minska sin elförbrukning under nio månader. Låga vattennivåer i floder ledde till minskad energiproduktion vid vattenkraftverken och landet började bygga dyrare och mer förorenande värmekraftverk drivna av fossila bränslen.

- Den nuvarande krisen hade kunnat undvikas om man hade infört åtgärder för återanvändning av vatten i stor skala efter krisen för 13 år sedan, säger Ivanildo Hespanhol som är professor i vattenbyggnad vid universitetet i São Paulo.

De fem reningsverken i storstadsområdet renar 16 000 liter avloppsvatten per sekund, och med ytterligare rening skulle vattnet till och med kunna bli drickbart, förklarar Ivanildo Hespanhol. Det skulle kunna innebära en 25-procentig ökning av vattentillgången och minska trycket på andra vattenkällor.

- Tyvärr planerar beslutsfattarna inte framåt, utan försöker bara hantera krisen, säger Ivanildo Hespanhol, som är övertygad om att staden kommer att behöva återanvända vatten i mycket högre grad.

Industriföretag i regionen använder sig redan av tekniken och har minskat sin vattenförbrukning med 80 procent och har inom två år tjänat in pengarna som investerats.

Enligt Ivanildo Hespanhol saknas dock politisk vilja, rättsliga ramar och tillräcklig kunskap om frågan vid miljömyndigheterna.

Stigande elpriser i torkans spår

Årets torka har drivit upp priserna på el efter att värmekraftverken använts till sin fulla kapacitet, när vattenkraftverken inte kunnat användas i samma utsträckning. Minst 30 städer i delstaten São Paulo och de omgivande områdena har infört restriktioner för användning av vatten de senaste månaderna.

I staden Itu, som ligger tio mil från São Paulo, har invånare demonstrerat och i september ockuperades stadsfullmäktige i protest mot problemen med vattenförsörjningen som blivit värre än vad det lokala vattenbolaget aviserat.

I São Paulo har vatten ransonerats under flera månader utan att man officiellt presenterat några åtgärder. Företaget Sabesp medger att de sänkt vattentrycket i ledningarna på nätterna för att minska risken för att vatten förslösas.

- Vi saknade vatten i tre eller fyra dagar i augusti, säger ekonomen Marcelo Costa Santos som bor i en 18-våningshus i Alto Pinheiros i västra São Paulo.

Det låga vattentrycket gjorde det omöjligt att pumpa upp vatten till våningarna längst upp, berättar han.

Klimatförändringarna hotar att förvärra situationen. En stor del av det regn som faller i sydöstra Brasilien kommer från Amazonas regnskogar, men skogsskövling leder till en minskad luftfuktighet.

- Det kan leda till att São Paulo kommer att ta emot mindre vatten från Amazonas, säger Antonio Nobre vid Nationella institutet för rymdforskning, INPE.

Text: Mario Osava/IPS