Unga driver klimatfrågan framåt i Trinidad och Tobago

Nariva Swamp, ett unikt träskområde i Trinidad och Tobago, anses vara mycket viktigt för den biologiska mångfalden, förvaltning av kustområden och som koldioxidupptag. Foto: Peter Richards/IPS

Två nya miljörörelser i Trinidad och Tobago drivs av unga volontärer som vill trappa upp kampen mot klimatförändringarna och ägna sig åt hållbarhetsaktivism.

IAMovement och New Fire Festival skapades för mindre än tre år sedan. IAMovement arrangerade en klimatmarsch 2014 där 150 deltagare formade sig som ett hjärta. Samma sak upprepades i huvudstaden Port of Spain vid en klimatmarsch som genomfördes samtidigt med klimatmötet i Paris 2015.

Organisationen T & T Bridge Initiative står bakom New Fire Festival som vill lyfta begåvade artister och musiker som inte uppmärksammats tidigare. Förra året hade festivalen en ekologiskt hållbar inriktning.

-Vi bestämde att vi ville göra något som har större betydelse och som är mer än bara underhållning, säger Gerry Williams, som är initiativtagare till festivalen.

Sedan starten har fler och fler unga människor hört av sig till de båda organisationerna och erbjudit sig att arbeta som volontärer.

-Vi har haft ungefär 50 volontärer de senaste åren och har en växande lista över personer som är intresserade av volontärarbete, säger Jonathan Barcant från IAMovement.

-Det är en ny generation som förväntar sig, hoppas och längtar efter förändring. Många säger att de alltid har drömt om att göra något sånt här. Unga människor är inspirerade av festivalen och de har engagerat sig frivilligt eftersom de upplever att det behövs, säger Gerry Williams.

Både New Fire Festival och IAMovement har större planer för att engagera sig i klimatförändringsaktivism och hållbarhetsfrågor.

-Vi omorganiserar eftersom vi har fått så många förfrågningar från människor som vill engagera sig frivilligt och nu äntligen kan jag säga att vi har kapacitet att involvera alla. IAMovement drivs som en ideell gräsrotsrörelse och i år är det första gången som vi kan avlöna en projektkoordinator, säger Jonathan Barcant.

Organisationen T & T Bridge Initiative planerar även att starta ett vinstdrivande företag som ska tillverka möbler av kasserade fraktpallar.

IAMovement ska stå värd för ett 40-tal klimatsamtal som kommer att hållas på olika skolor och andra platser. Detta i samband med att rörelsens lågbudgetfilm om klimatförändringar med titeln "Small Change" kommer att visas. I filmen presenteras sociala och ekonomiska fördelar med att Trinidad och Tobago skulle ersätta en ekonomi som grundar sig på fossila bränslen med en som grundar sig på förnybar energi och hänsyn till miljön.

New Fire Festival hölls för andra året i rad i början av april och hade 2 000 betalande besökare, nästan tre gånger fler än 2016. Under festivalen hölls seminarier om hållbarhet.

-Vi gör vårt bästa att undvika engångsprodukter. I de fall vi använder detta är de komposterbara. Konsumtionen är en stark pådrivare av klimatförändringarna. Vi måste förändra våra konsumtionsvanor och vi hoppas att festivalen kan bli en inspirerande upplevelse för alla, så att människor införlivar en del av detta i sina liv, säger Gerry Williams.

Sasha Belton, 32, deltog i ett av IAMovements klimatsamtal.

-Det här bidrar definitivt till ökad medvetenhet. Du inser hur mycket du tar för givet. Det här har inspirerat mig att bli mer medveten om vad jag själv kan göra och hur jag kan sprida information till andra.

Text och foto: Jewel Fraser /IPS