Tonårsmammorna fastnar i hemmet

Nicaragua är det land i Latinamerika med allra flest tonårsgraviditeter. Nästan en tredjedel av alla tjejer mellan 15 och 19 år har redan barn. Latinamerika.nu har träffat den 16-åriga mamman Claudia Alvarado och Lola Esquivel, ledare för kvinnokooperativet Gloria Quintanilla i Santa Julia, för att tala om problematiken som unga graviditeter medför.

- Min son vägde 3,8 kg vid födseln. Jag var väldigt rädd för att föda honom och var tvungen att göra kejsarsnitt. Jag kände mig aldrig trygg på sjukhuset.

16- åriga Claudia står och lagar mat över den öppna elden med sin tvååriga son Antonio på höften. Hon är en av de många unga mödrarna i Nicaragua - landet i Latinamerika med högst antal ungdomsgraviditeter - som har drabbats av komplikationer till följd av sin tidiga graviditet och outvecklade kropp. Antonio vägde mycket vid födseln och låg dessutom åt fel håll vilket förhindrade en naturlig förlossning för hennes då femtonåriga kropp.

I det lilla samhället Santa Julia, en knapp timma från huvudstaden Managua, har majoriteten av de 16-åriga tjejerna minst ett barn. I Claudias fall slutade dock graviditeten lyckligt, både hon och sonen är friska. Sämre gick det för hennes syster vars dotter dog av lunginflammation efter bara några dagar. Ingen av systrarna hade planerat sin graviditet.

Problematik kring preventivmedel

Att förutsättningarna ser olika ut för män och kvinnor i Nicaragua märks fort. Det är kvinnorna som har ansvar för det obetalda hushållsarbetet och den unga åldern på mödrarna kan vara en bidragande orsak till att mönstret upprepar sig generation efter generation.

De unga tjejerna har ofta hoppat av skolan i förtid, eller slutat att studera när de fått sitt första barn. Det blir istället killarna som studerar vidare och så småningom får bättre betalda arbeten. Detta spär på maktrelationen där kvinnan underordnas mannen och fastnar i hemmet. Machismon, det latinamerikanska uttrycket för den patriarkala struktur som råder här, är djupt inrotad. Den tar sig också uttryck i de ensamstående mammorna som, trots lag om ekonomiskt stöd, ofta inte får ekonomisk hjälp från barnets far. Claudia bor dock med pappan till sin son. Han är fem år äldre än henne och liksom de flesta fäder i området arbetar han långa dagar medan Claudia är ensam med barn och hushåll.

I Nicaragua finns det dessutom en stor problematik med preventivmedel, det delas ut gratis på vårdcentralerna men för byar på landsbygden kan det vara svårt både praktiskt och socialt att utnyttja dessa resurser. Det kan vara för att vårdcentralerna ligger för långt bort, att machismon och skammen kring kvinnlig sexualitet är mer utbredd och i vissa fall för att mannen vägrar använda preventivmedel. Och när du väl blir gravid finns inga alternativ. Sedan 2006 råder ett totalt abortförbud under alla omständigheter. Det spelar ingen roll om graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest.

Viktigt med information

Lola Esquivel är ledare för kvinnokooperativet Gloria Quintanilla i Santa Julia. Hon berättar om vikten av organisering och hur kvinnornas situation har förbättrats sedan kooperativet startade 2007. Det märks att klimatet har blivit öppnare och kvinnorna vågar prata med varandra om de tabubelagda frågorna. Nu finns kunskapen om vilka lagar som är stiftade för att skydda kvinnan och vilka rättigheter dem har.

- Det är en hård kamp, säger hon, men det är värt det.

Text och foto: Hilma Lindskog och Katinka Richter, praktikanter hos Latinamerikagrupperna i Nicaragua