Svagt stöd för Bachelet efter flera korruptionsskandaler

Media flockades runt den avgående finansministern Alberto Arenas på måndagen. Foto: Lisa Karlsson

Skandaler, katastrofer och korruption har lett till politiska svallvågor och sparkade ministrar i Chile. Nu är stödet för presidenten Michelle Bachelet lägre än någonsin.

När Michelle Bachelet tillträdde presidentposten för andra gången i mars förra året var det med löfte om förändringar. Utbildningssystemet skulle reformeras, konstitutionen från diktatorn Pinochets tid förnyas och det kritiserade valsystemet bytas ut. Flera av dessa projekt har satts i rullning och ligger nu på kongressledamöters och parlamentarikers bord – men inga segerrop hörs. Istället visar de senaste opinionsmätningarna att Michelle Bachelets stöd är nere på rekordlåga 29 procent, att jämföra med de dryga 80 procent stöd hon hade när hon lämnade presidentposten 2010.

Meddelade ministerbyte i talkshow

Det är en rad faktorer som lett fram till den politiska kris som nu kan sägas råda i Chile. Dels har regeringen handlat handfallet i samband med de enorma översvämningar som drabbade tusentals invånare i norra Chile mars och vulkanutbrottet i södra Chile i april, dels har tre allvarliga korruptionsskandaler avslöjats på kort tid. En av dessa involverar presidentens son, som genom sitt politiska inflytande tillsammans med sin fru tillskansat sig stora markarealer till ett billigt pris som sedan sålts för betydande summor. De andra två skandalerna handlar om illegalt ekonomiskt stöd till politiker i samband med bland annat valkampanjer. I vissa fall uppges även att politiker har fått stora summor av företag för att lägga fram lagförslag som passar företagen. Allvarliga brott som involverar en lång rad politiker från höger till vänster och som ledde fram till att Michelle Bachelet i förra veckan, under en intervju i en talkshow, annonserade att hon tänkte byta ut hela sin ministerstab.

- Jag kommer ge mig själv 72 timmar att bestämma vilka som stannar och vilka som får lämna. Jag vill inte ta något galet och förhastat beslut, sa Michelle Bachelet, i tv-intervjun.

Både uttalandet och formen det skedde på fick hela Chiles media och politiska analytiker att sparka bakut. Aldrig tidigare har ett så viktigt besked annonserats i en talkshow. Dessutom befann sig landets utrikesminister i Haag för att representera Chile i tvisten med Bolivia gällande Bolivias tillgång till chilenskt hav.

Presidenten tog sig ett extra dygns betänketid och i måndags presenterades så den nya regeringen. Nio av regeringens 23 ministrar byttes ut varav sex fick lämna regeringen. Till dem hör bland annat inrikesministern Rodrigo Peñailillo och finansministern Alberto Arenas.

Nedtonad agenda att vänta

Troligen krävs dock mer handpåläggning än ett uppfräschande av ministerstaben från presidentens sida för att hon ska lyckas vinna folkets förtroende igen. Det är i alla fall vad parlamentarikern Javier Macaya anser.

- Det tjänar ingenting till att byta ut kocken om inte receptet byts ut. Det kommer inte att bli någon skillnad förrän Bachelet förändrar relationen till de övriga politiska grupperna, säger han till tidningen El Rancagüino, som kommentar till ministerbytena.

Politikerkännaren vid universitetet Diego Portales, Mauricio Morales, är dock av annan åsikt.

- Det här handlar om att vända bland och byta väg (…) det är inte en kosmetisk förändring utan en politisk, och som alla politiska förändringar kommer den att kräva en omvärdering av de pågående reformprocesserna, säger han till nyhetsbyrån AFP.

Valet att placera den förre försvarsministern Jorge Burgos på inrikesministerposten anser han är ett tecken på moderering, som han menar innebär ett hårt slag för den del av regeringens vänsterpolitiker som vill göra stora förändringar.

- Burgos kommer att söka efter överenskommelser och han kommer att förespråka en moderat agenda, konstaterar Mauricio Morales.   

Text och foto: Lisa Karlsson, Latinamerikagrupperna