Stärkta rättigheter för HBT-personer i Bolivia

Manifestation för stärkta rättigheter för HBT-personer i Bolivia. Foto: Minda Holm

Förra veckan presenterade Bolivias president Evo Morales en omarbetad familjelagstiftning som innehåller en rad förändringar som bland annat innebär utökade rättigheter för HBT-personer.

I den nya familjelagstiftningen erkänns till exempel flera olika familjekonstellationer, i stället för att bara nämna det som anses som den traditionella familjekonstellationen.

Bolivias HBT-rörelse har under året kämpat för att få konstitutionens familjelagstiftning att bli mer inkluderande. Manifestationer har hållits i landet och lagförslag har presenterats där det bland annat propagerats för att personer av samma kön ska tillåtas ingå partnerskapsavtal, vilket innebär samma rättigheter som äktenskap.

I Bolivia är det norm att ett barn ärver båda sina föräldrars efternamn. Enligt den gamla familjelagstiftningen från 1988 är det obligatorisk att faderns efternamn skrivs ut före moderns. Detta är dock borttaget från den nya familjelagen; nu är det tillåtet att själv välja i vilken ordning efternamnen ska skrivas. Det går också att enbart använda ett av föräldrarnas efternamn.

Snabbare skiljsmässa

Marianela Paco, ledamot för partiet MAS berättar för dagstidningen La Razón att de som vill nyttja de nya lagändringarna troligtvis kommer möta lite svårigheter vid inskrivning i folkbokföringen till en början, men att lagändringarna kommer att assimileras och implementeras allt eftersom.

En annan betydande ändring i familjelagstiftningen är reglerna kring skilsmässa.
- Med den nya lagstiftningen kommer skilsmässoprocessen ta upp till sex månader, som mest, och inte upp till 20 år som det tar idag, berättar Marianela Paco för La Razón.

I den nya familjelagstiftningen höjs även lägsta ålder för att ingå äktenskap till 16 år för både män och kvinnor. Tidigare var det tillåtet för kvinnor att gifta sig från 14 års ålder, och 16 för män.

Den nya familjelagstiftningen kommer att träda i kraft den 6 augusti 2015, på Bolivias nationaldag.

Text: Denise Berg, Svalorna Latinamerika
Foto: Minda Holm