Skifferboom utlöser konflikter i södra Argentina

I södra Argentina pågår en storsatsning på att utvinna en av världens största fyndigheter av skiffergas och skifferolja. Men de ursprungsbefolkningar som bor i området hävdar att de inte godkänt att deras betesmarker ersätts av oljefält.

Striden gäller området Vaca Muerta i Patagonien, ett stort område där enorma fyndigheter av skiffergas och skifferolja finns. Men i detta område bor också många tillhörande ursprungsbefolkningen mapuche, och de menar att de inte blivit konsulterade när det bestämts hur deras marker ska utnyttjas.

Albino Campo är ledare för ett av folken i området, och enligt honom använde lokalbefolkningen tidigare den betesmark som nu ingår i oljefältet Loma Campana. Nu samarbetar det statliga oljebolaget YPF med den amerikanska oljejätten Chevron för att utvinna de enorma naturresurser som ligger gömda under marken.

- Runt 160 borrhål har gjorts, och när de nått upp till 500 så kommer det inte längre att finnas några marker kvar för våra boskap. De har stulit det som tillhör oss, säger Albino Campo.

Kritiserad utvinningsmetod

YPF inledde utvinningen för ett år sedan. Nu går vägar fram till skifferoljehålen. Albino Campo visar runt på området där utvinningen pågår - en miljö som är präglad av damm och oväsen från de lastbilar som åker fram och tillbaka till oljefälten, lastade med den utrustning som behövs för utvinningen av skiffergas och skifferolja. Metoden kallas för fracking, eller hydraulisk sprickbildning, och går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan.

Metoden kritiseras dock av miljöorganisationer som menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen enligt miljöaktivister. Även Albino Campo är orolig för miljöeffekterna.

- Det kanske kommer att dröja ett tag, men sen kommer vi att drabbas av sjukdomar på grund av föroreningarna, och vi kommer att törsta ihjäl eftersom det inte kommer att finnas något vatten kvar, säger han.

Det statliga oljebolaget YPF hävdar att man förhandlade med provinsregeringen om rättigheterna att få inleda utvinningen - eftersom marken ägs av de lokala myndigheterna.

- Men vi försöker samtidigt ha bästa möjliga relationer med befolkningarna i de områden där vi verkar, säger YPF:s representant Federico Calífano till IPS.

Urfolken har ej konsulterats

Jorge Nahuel, som är talesperson för Mapuchefolkets konfederation i provinsen Neuquén, menar dock att lokalbefolkningarna i området inte blivit konsulterade. Detta trots att Argentina ratificerat den ILO-konvention som kräver att detta sker i sammanhang där projekt genomförs på marker som traditionellt tillhör ursprungsbefolkningar.

- Innan staten godkänner exploatering av marker så måste de komma överens med lokalbefolkningen om att de är beredda på att acceptera en helt förändrad livsstil, säger Jorge Nahuel.

Han menar att det i detta fall är uppenbart att lokalbefolkningens rättigheter helt har åsidosatts - och att detta är något som även sker när jordbruks- och gruvindustrier vill expandera.

- Ursprungsbefolkningarna ses bara som ett naturfenomen som man kan trampa över, säger Jorge Nahuel.

Av Argentinas 42 miljoner invånare tillhör nästan en miljon urspungsbefolkningar, varav de flesta lever i Neuquén och i två andra provinser. Jorge Nahuel påpekar att endast tio procent av landets mapuchebefolkningar har juridisk rätt till sina marker.

- Statens logik är att ju svagare markrättigheterna är, desto större juridisk frihet får bolagen. Men det är en perverterad logik som innebär att om man i flera decennier förvägrar oss våra markrättigheter så blir det lättare för företagen att invadera våra territorier.

Samtidigt har vissa kritiker ifrågasatt mapuchefolkets verkliga motiv i fråga om utvinningen av skiffergas och skifferolja. Förra året gjorde parlamentsledamoten Luis Sapag ett kontroversiellt utspel då han hävdade att vissa från ursprungsbefolkningen flyttat sina hus till de områden där YPF verkar - endast i syfte att få igång protester.

Avvisar kritiken

När IPS besöker oljefälten i området hävdar YPF:s chef för så kallade okonventionella bränslen, Pablo Bizzotto, att protesterna från mapuchefolket började först efter att utvinningen hade inletts.

Kritiken avvisas dock helt av Jorge Nahuel.

- Först raserar de ett område och sedan säger de: "Vad är det för krav ni ställer? Tidigare såg vi inte till er", säger han.

Argentina är på väg att bli en av världens största producenter av skiffergas och skifferolja. Men Jorge Nahuel är av flera skäl mycket kritisk mot hela verksamheten.

- Det är en industri som har stora miljömässiga och sociala konsekvenser. Men för oss är konsekvenserna även kulturella, eftersom den sliter sönder våra liv och den kollektiva relation vi har med markerna, säger han.

Jorge Nahuel varnar för att konflikten kommer att förvärras i takt med att verksamheten utökas.

Text: Fabiana Frayssinet/IPS

 

Läs mer:
Storsatsning på siffergas möter kritik

Skiffergas i Argentina väcker förhoppningar och farhågor