Perus kongress röstar nej till abort vid våldtäkt

Kampanjen Déjala decidir demonstrerar för kvinnors rätt till laglig abort vid våldtäkt.

Förslaget om att kvinnor i Peru ska få tillgång till laglig abort efter att de utsatts för en våldtäkt har med stor majoritet röstats ner av Perus kongress.

Abortmotståndet är stort i landet men kvinnorna bakom kampanjen Déjala decidir (Låt henne bestämma) arbetar för att ändra på det. Kampanjens mål är att ge kvinnor i Peru laglig tillgång till abort efter en våldtäkt som lett till graviditet.

I slutet av april demonstrerade elva personer från Déjala decidir i Arequipa för att abort efter våldtäkt ska bli lagligt i Peru. Demonstranterna var klädda i rött och tillsammans ropade de att kvinnans kropp är hennes, inte statens eller kyrkans att bestämma över.

Samtidigt som demonstrationen hölls var det tänkt att landets politiker i kongressen skulle diskutera frågan, men de valde att skjuta upp den inplanerade debatten. Tisdagen de 26 maj tog de upp förslaget igen då majoriteten av kongressen röstade ner det - utan en debatt.

Kyrkans inflytande starkt

Mercedes Neves Murillo är läkare i Arequipa och arbetar med kampanjen Déjala decidir. När hon fick veta att kongressen beslutat att rösta ner rätten till laglig abort vid våldtäkt blev hon inte förvånad.
– Det här var väntat. Större delen av kongressen är djupt troende och är därför helt emot abort, säger hon och förklarar att kyrkan har starkt inflytande över staten i Peru.

Abortfrågan i Peru är starkt motarbetad. Mindre än en månad innan Déjala decidirs demonstration samlades ungefär 150 000 personer på samma gator i Arequipa för att demonstrera mot abort i demonstrationen Marcha por la Vida. Mercedes Neves Murillo tror att det krävs mer kunskap i frågan för att minska abortmotståndet, samtidigt som hon anser att sex och sexuella rättigheter är något som är svårt att prata om i det peruanska samhället.

Idag är abort olagligt i Peru, med undantag för om graviditeten riskerar mammans liv. Till skillnad från abortmotståndarna menar Mercedes Neves Murillo att laglig abort vid våldtäkt inte skulle öka antalet aborter utan istället göra dem säkrare. Med tillgång till laglig abort skulle kvinnor inte behöva söka tveksam hjälp på svarta marknaden.

– Att göra en abort är inget lätt val, det är en sista utväg och det kan vara farligt om den inte utförs på rätt sätt. Vi vill inte att kvinnor ska tvingas till abort, vi vill att de ska kunna välja att göra en abort om de vill och att det ska vara kvinnans val och ingen annans. Det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin egen kropp, säger hon.

Enlig Déjala decidir blir cirka 35 000 kvinnor gravida efter våldtäkter i Peru varje år. 78 procent av fallen handlar om minderåriga och 90 procent av ungdomar under 15 år som blir gravida blir det på grund av incest.

Text och foto: Mathilda Bäcklin, Svalorna Latinamerika