Peru och Chile inför avgörande dom

- Både den peruanska och chilenska allmänna opinionen och ländernas regeringar är överens om att rätta sig efter Haagdomstolens domslut. Man bör enas om en disposition för hur den kan efterlevas så snart som möjligt, sa Perus president Ollanta Humala till den peruanska veckotidningen Caretas, som en kommentar till den gränstvist mellan Peru och Chile, som snart tas upp i den Internationella domstolen i Haag.

Om en vecka meddelar den Internationella domstolen i Haag sin dom gällande den gränstvist som har pågått mellan Peru och Chile sedan 2008. Tvisten avser ett havsområde på nästan 40 000 kvadratkilometer söder om den peruanska landgränsen mot Chile som Peru har gjort ansrpåk på.

Perus president Ollanta Humala sammakallade i förra veckan samtliga ledare för de partier med mandat i kongressen till ett möte för att diskutera domslutet. På måndagen denna vecka träffade han dessutom de två tidigare presidenterna Alejandro Toledo från Perú Posible och Alan García från APRA för att säkra en gemensam hållning.
- Vi har tidigare erfarenheter som vi inte vill upprepa, sa Humala till Caretas.

Piñera sammankallar säkerhetsråd

Den peruanska dagstidningen La República skriver att Chiles president Sebastián Piñera i sin tur beslutade att samla chilenska regeringens säkerhetsråd, Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) för ett möte i måndags. 

Säkerhetsrådet består bland annat av befäl i den chilenska armén och mötet har väckt intern kritik bland politiker i Chile.
- Sammankallandet av Cosena kom som en överraskning och kan föra med sig besvärliga tolkningar, sa den chilenska senatorn Cristiana Andrés Zaldívar från det kristdemokratiska paritet enligt La República.

Andrés Zaldívar fick medhåll från den konservative senatorn Hernán Larraín som menade att mötet med Cosena kan komma att stärka spänningarna mellan Chile och Peru, skriver La República.

Långvarig konflikt 

Tvisten har pågått under en längre tid men gick till den Internationella domstolen först 2008. Från Perus sida hävdas det att området i fråga i dag saknar en överenskommen tillhörighet. Vidare hävdas det att havsgränsen bör utgå från en punkt ute till havs vilket i så fall skulle tillerkänna området Peru.

Chile å sin sida menar att det visst finns stöd i tidigare bilaterala avtal för att området tillhör Chile och att Perus havsgräns utgår från landgränsen mot Chile.

Domslutet väntas på måndag den 27 januari.

Text: Martin Karlsson, Svalorna Latinamerika