Ojämlikhet skördar barns liv i Latinamerika

Barnadödligheten minskar i Latinamerika, men skillnaden mellan regioner är fortsatt markant. Foto: Wikimedia Commons

Barnadödligheten har minskat drastiskt på senare år i Latinamerika, och utvecklingen har lyfts fram som en förebild för omvärlden. Samtidigt råder det fortfarande stora skillnader mellan olika länder och regioner.

Enligt Unicef minskade dödligheten bland barn som ännu inte fyllt fem år med 67 procent i Latinamerika, mellan 1990 och fram till 2013. Det innebär att regionen har uppfyllt millenniemålet om att barnadödligheten ska ha minskat med två tredjedelar. År 2013 dog 19 barn av 1 000 innan de hann fylla fem år, vilket kan jämföras med 54 av 1 000 år 1990.

Luisa Brumana vid FN:s barnfond Unicef i Panama City understryker att stora framsteg har gjorts, men säger samtidigt att den utvecklingen inte gäller för alla.

- Ojämlikheten har skapat stora variationer för hälsoutvecklingen, både mellan och inom länder, säger hon.

Ojämnlikheter kvarstår

Skillnader i inkomster, utbildning, boendeort och etnicitet påverkar i hög grad människors hälsoutveckling. Att de nationella genomsnitten i vissa fall har blivit betydligt bättre innebär inte att de enorma ojämlikheterna i flera länder försvunnit. Latinamerika har förblivit världens mest ojämlika region. Luisa Brumana säger att Colombia är ett talande exempel, där skillnaderna mellan det nationella genomsnittet och situationen i vissa provinser är enorm.

Enligt Unicef är Haiti det land som fortfarande halkar efter mest och som även är det fattigaste på kontinenten. Där dog 73 av 1 000 små barn år 2013. Andra länder där mycket arbete fortfarande återstår är bland andra Bolivia, Guyana och Guatemala.

Text: Marianela Jarroud/IPS
Foto: Rod Waddington/Wikimedia Commons