Nya patentregler kan leda till medicinbrist

I associeringsavtalet mellan EU och de andinska länderna vill EU utöka patenttiden på mediciner. Något som skulle innebära en rejäl prisökning och brist på läkemedel i de andinska länderna. Det fruktar hälso- och biståndsorganisationer inför den tredje förhandlingsrundan som började idag i Bryssel.

- Genom det här förslaget vill EU att europeiska företag ska ha monopol på marknaden. Avtalet skulle slå ut våra lokala farmaceuter och priserna på medicin skulle tredubblas i Ecuador, säger Paulina Muñoz, talesperson i nätverket Ecuador Decide som medverkar som representant för civilsamhället vid förhandlingarna i Bryssel.

EU:s förslag är en utökning av det så kallade TRIPS-avtalet som trädde i kraft 1995 och innebär att man kan ta patent på alla produkter och processer, däribland mediciner, i upp till 20 år. Avtalet gäller alla länder som är med i världshandelsorganisationen WTO och ger patentinnehavaren monopol på produkten och rätten att själv bestämma priset.

TRIPS-avtalet visade sig snabbt öka priserna på mediciner i fattiga länder och blev kritiserat för att kunna leda till en hälsokatastrof. Därför bestämde WTO, vid den så kallade Doha-rundan 2001, att medlemsländerna vid nödsituationer får göra undantag från TRIPS-reglerna för att skydda folkhälsan.

Billigare läkemedel slås ut
Det förslag på patentregler som EU nu ger de andinska länderna är ett så kallat TRIPS plus-avtal som innebär att Doha-undantaget tas bort och patenttiden på läkemedel utökas från 20 till 25 år. Dessutom vill man förlänga skyddet av data från läkemedelstester från fem till elva år, vilket skulle innebära att man under den tiden inte kan tillverka billigare så kallade generiska läkemedel. De är kopior på godkända läkemedel och utgör 70 procent av medicinerna i de andinska länderna.

I Peru kostar originalmediciner 4 till 35 gånger mer än de generiska och enligt en rapport från biståndsorganisationen Oxfam skulle de nya patentreglerna innebära att utgifterna för mediciner i Peru skulle öka med minst 25 procent och sjukvårdskostnaderna i Colombia skulle öka med 302 miljoner dollar.

- Det kommer att innebära att 1,6 miljoner colombianer inte längre har tillgång till sjukvård, varnade German Holguín från den colombianska hälsoorganisationen Misión Salud vid en debatt under den förra förhandlingsrundan i Lima i mars.

I de andinska länderna är det få som har en sjukförsäkring, vilket betyder att de ökade läkemedelskostnaderna måste betalas ur egen ficka.

- Så när vi reglerar tillgången till mediciner i ett kommersiellt avtal handlar det om skillnaden mellan liv och död för många fattiga, sade German Holguín.

Marianne Gumaelius från EU-kommissionen försvarade förslaget med att EU inte har någon möjlighet att konkurrera med lönenivåerna i den andinska regionen och därför måste söka andra konkurrensfördelar. En av dem är kreativitet och forskning.

- I de kristider vi nu befinner oss i måste vi leta nya verktyg för att kunna växa ekonomiskt, sade hon i en debatt under förhandlingarna.

Men Paulina Muñoz från Ecuador Decide är orolig.

- Vad skulle patentreglerna egentligen innebära för människors hälsa? Vi vill ha ett avtal som först och främst syftar till utveckling, sade hon innan hon begav sig av till Bryssel.

Johanna Kvarnsell
Kerstin Edquist

Fakta

Förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen startade på allvar 2007. Avtalet ska innehålla tre delar; politisk dialog, utvecklingssamarbete och handelsfrågor. Sommaren 2008 strandade förhandingarna då Bolvia och Ecuador motsatte sig handelsdelen som alltmer började likna ett frihandelsavtal. Sedan dess har förhandlingarna återupptagits men nu förhandlar EU bilateralt med Peru, Colombia och Ecuador.