Nya handelsförhandlingar trots oroligheter

Trots oroligheterna i peruanska Amazonas inleddes på måndagen den fjärde förhandlingsrundan för ett handelsavtal mellan EU och de andinska länderna Peru, Colombia och Ecuador.
- Frihandelsavtalen leder till folkmord i Latinamerika, sade Bolivias president Evo Morales och menade att upprinnelsen till konflikten i Amazonas är handelsavtalet med USA.

När den fjärde förhandlingsrundan mellan EU och de andiska länderna startades i Bogotá i Colombia var det i positiva ordalag.

- Vi går alla in med förhoppningarna att kunna avsluta förhandlingarna och skriva ett slutgiltigt avtal, även om vi har flera svåra knutar kvar att reda ut, sade EU:s chefsförhandlare Fernando Cardesa vid öppningsceremonin.

Kritik från Europaparlamentet 

Men samtidigt pågick protestdemonstrationer i både Peru och Bryssel mot att förhandlingarna startade trots rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna i Amazonas. Ordföranden för Europaparlamentets delegation i förhandlingarna, Alain Lipietz, bad i förra veckan EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att ställa in alla handelsförhandlingar "tills våldshändelserna i Amazonas har retts ut och orsakerna har analyserats".

En grupp av åtta EU-parlamentariker begärde att förhandlingsrundan i Bogotá skulle skjutas upp. De menade att konflikten i Amazonas är en direkt konsekvens av frihandelsavtalet mellan Peru och USA.

I Amazonas regnskog finns enorma tillgångar av skog och vatten, samt ett stort intresse för att borra efter olja och naturgas. Utländska företag har stått på kö för att få tillgång till rikedomarna. Efter krav från USA införde Perus regering en rad dekret som skulle göra det lättare för företagen att exploatera, vilket ledde till att protesterna tog fart bland lokalbefolkningen i regnskogen. "Det oroar oss att EU nu håller på att förhandla fram ett liknande - eller ännu mer aggressivt - avtal med Peru, Colombia och Ecuador", skrev parlamentarikerna i ett uttalande.

Bolivia tar avstånd från förhandlingarna

Bolivia har sedan ett år tillbaka valt att stå utanför handelsförhandlingarna med EU, och presidenten Evo Morales är kritisk till sina grannländers agerande.

- Jag är övertygad om att det som hände i Peru är ett folkmord orsakat av frihandelsavtalen, privatiseringarna och överlämningen av Amazonas till de transnationella företagen. Det ska inte få hända här, sade han vid ett stormöte med representanter för urspungsfolken på det bolivianska låglandet.

Enligt Evo Morales har den utländska närvaron alltid skapat konflikter i Sydamerika, rapporterade den statliga tidningen El Cambio. Som exempel tog han upp kriget i Chaco mellan Bolivia och Paraguay för drygt 70 år sedan, vars slutliga fredsavtal inte skrevs under förrän i april i år.

- Det var inte en strid mellan våra nationers arméer, utan det var ett krig mellan två oljebolag, ett från USA och ett från England, sade Evo Morales.

Både Colombia och Peru är nära ett slutgiltigt handelsavtal med EU, medan Ecuador fortfarande står långt ifrån EU i flera frågor. De största stridsfrågorna som återstår att lösas i Bogotá handlar om patentlagar och hållbar utveckling.

Kerstin Edquist

Fakta

Förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och Andinska gemenskapen startade på allvar 2007. Avtalet ska innehålla tre delar, politisk dialog, utvecklingssamarbete och handelsfrågor. Sommaren 2008 strandade förhandingarna då Bolvia och Ecuador motsatte sig handelsdelen som alltmer började likna ett frihandelsavtal. Sedan dess har förhandlingarna återupptagits men nu förhandlar EU bilateralt med Peru, Colombia och Ecuador.