MST-aktivister skjutna till döds av militärpolis

Två aktivister för Brasiliens jordlösa mördade / Foto: Luana Mara/MST
Torsdagen den 7 april dödades två jordlösa bönder av militärpolis i delstaten Paraná i Brasilien. De två mördade bodde på en jordockupation utanför staden Quedas do Iguaçu, som tillhör De jordlösas rörelse (MST).
 
I maj 2015 hade omkring 1500 jordlösa familjer ockuperat mark i ett omtvistat område i Quedas do Iguaçu, där skogsindustriföretaget Araupel har stora monokulturer av eukalyptus.
 
Enligt MST sköts Vilmar Bordim, 44, och Leonir Orback, 25, till döds i samband med ett bakhåll som militärpolis och Araupels vaktbolag ordnade. De två mördade var med i en grupp av 25 jordlösa som befann sig på statlig mark nästintill deras läger.
 
MST påpekar att området tillhör staten efter beslut från Brasiliens myndighet för jordreform (INCRA). Målet för ockupationen är att få tillgång till jorden med stöd av den brasilianska lagen om jordreform, och samtidigt sätta stopp för Araupels kontroversiella verksamhet på platsen.
 
- Det enda möjliga sättet att lösa markkonflikten i Quedas do Iguaçu är att straffa de ansvariga för morden. Paranás delstatsregering måste genomföra jordreformen i området, kräver MSTs delstatsstyrelse i Paraná i ett uttalande.
  
De som kämpar för jord lever farligt
  
I Brasilien ägs två tredjedelar av jordbruksmarken av tre procent av befolkningen. Enligt INCRA ägde stora markägare 244 miljoner hektar 2014. Det motsvarar ett yta större än Grönland.
 
Småbrukare och urfolk som kämpar för att försvara sin mark och miljön mot industrijordbruket utsätts för systematiska hot, våld och mord. Enligt människorättsorganisationen Commissão Pastoral da Terra dödades 36 människor i Brasilien som en följd av markkonflikter 2014.
 
- Minnet av våra martyrer motiverar oss att fortsätta kampen för rätten till mark och naturens rättigheter, fastlår João Pedro Stédile, styrelsemedlem i MST.
 
Text: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna
Foto: Luana Mara / De jordlösas rörelse (MST)

Fakta

Genom att ockupera obrukad mark kräver MST att lagen om jordreform ska efterlevas. Enligt denna ska mark som inte fyller sitt "sociala syfte", t ex mark som inte brukas, eller där miljö- och arbetsrättsliga lagar inte efterlevs, omfördelas.