Massuppsägningar inom offentlig sektor i Argentina

Sedan konservative Mauricio Macri tillträdde som president i december har 20 000 anställda inom offentlig sektor sagts upp.

"Vi har tagit oss an en stat som används för politisk aktivism," sade president Mauricio Macri när han tog över efter den vänsterinriktade regeringen och familjen Kirchner-Fernández som haft makten i landet i tolv års tid.

Den nya finansministern Alfonso Prat Gay säger att staten måste bli av med "militant fett" och menar att "militanta kirchnerister" finns bland de offentliganställda.
 

Arbetskontrakt förnyas inte

En majoritet av de anställda på departementen, i de statliga bolagen och i kommunala och regionala förvaltningar vars tidsbegränsade kontrakt skulle förnyas den 31 december har sagts upp, enligt Centrum för arbetsmarknadslagstiftning vid den stora fackliga centralorganisationen CTA.

I många fall hade de arbetat mellan fem till tio år på sina arbetsplatser.

I La Plata, huvudstad i provinsen Buenos Aires har 4 500 offentliganställda sagts upp och protester har slagits ned av polis.

Marcela López har arbetat i åtta år i ett lokalt projekt för att hjälpa hemlösa. Hennes kontrakt har förnyats var tredje månad, men nu har hon sagts upp.

- När jag kom till mitt jobb upptäckte jag att de hade tagit bort mig från lönelistan. HR-avdelningen sade att mitt kontrakt löpt ut, säger Marcela López, som berättar för IPS att hon försörjer sin funktionshindrade son och övriga familj.


"Kan inte dra alla över enkam"

Den nya regeringen menar att uppsägningarna handlar om att göra sig av med "ñoquis" (gnocchis) - slanguttryck för anställda som bara dyker upp den 29:e varje månad, en dag då man enligt traditionen äter en form av italienska dumplings.

Men Marcela López och andra som sagts upp säger att de kan bevisa att de befunnit sig på arbetsplatsen.

- Det är bra att komma tillrätta med problemen med " ñoquis". Men de kan inte dra alla över en kam. Vi tillhör de som arbetar och vårt sociala projekt har även kunnat påverka den allmänna politiken.

Julio Fuentes, ordförande för ATE som är fackförbundet för statligt anställda, säger att om regeringen verkligen vill få bort dem som får lön utan att arbeta krävs en seriös analys och samarbete med fackförbunden för att undvika att godtyckliga åtgärder vidtas.

Enligt ATE är regeringens argument bara ursäkter för att motivera godtyckliga massuppsägningar och kunna krympa staten.

- Det här möjliggörs genom de osäkra anställningarna inom offentlig sektor som infördes i Argentina på 1990-talet till följd av en nyliberal inriktning på flexibilitet på arbetsmarknaden, säger Julio Fuentes.


Hundratusentals har osäkra anställningar

Argentina är Latinamerikas tredje största ekonomi och har en befolkning på 43,4 miljoner invånare. Arbetslösheten uppgick till 6 procent i slutet av 2015 enligt officiella siffror, men den uppgiften ifrågasätts av oberoende experter och anses vara orealistiskt låg.

Enligt Julio Fuentes är 3,9 miljoner människor anställda inom den offentliga sektorn varav 600 000 har osäkra anställningar.

Den nya regeringen påpekar att staten har vuxit och menar att det rättfärdigar uppsägningar.

Enligt det oberoende argentinska analysinstitutet Cippec har antalet offentliganställda inom den centrala och lokala förvaltningen samt inom de statliga bolagen ökat med 55 procent mellan 2003 och 2015.

Julio Fuentes menar att det är helt och hållet otillräckligt efter den nedmontering av staten som skedde 1989-1999 när president Carlos Menem drev igenom omfattande nyliberala reformer.

- Antalet offentliganställda är inte orimligt. Det finns brist på personal. Det saknas sjuksköterskor och yrkesverksamma inom alla områden. Regeringen anser att för många är anställda inom offentlig sektor och har synsättet att marknaden ska kunna styra landet, säger han.

Gonzalo Diéguez vid Cippec menar att en av de utmaningar som väntar är att finna en lösning för att undvika att massuppsägningar sker varje gång ett nytt parti kommer till makten i Argentina. 

Text: Fabiana Frayssinet/IPS