”Lösningarna på klimatförändringarna finns här”

Antonio Zambrano Allende från den peruanska miljöorganisationen Mocicc.
Antonio Zambrano Allende från den peruanska miljöorganisationen Mocicc

Medan FN:s tjugonde klimatkonferens äger rum i Lima förbereder Latinamerikas folkrörelser just nu sin egen toppkonferens. Där står alternativa lösningar som matsuveränitet, småskaligt jordbruk ett annat ekonomiskt system i fokus.

– Vi har inga större förväntningar på COP20. Framtidens lösningar kommer från samhällena i Syd, säger Antonio Zambrano Allende från den peruanska miljöorganisationen Mocicc, en av arrangörerna.

I huset Tierra Activa i centrala Lima, uppsamlingsplats för folkrörelsernas toppmöte, pågår full aktivitet. Det målas färggranna banderoller, spelas in radio och en nyanländ busslast med ett tjugotal bolivianer börjar installera sig. Antonio Zambrano Allendes mobiltelefon ringer oavbrutet.

– Vi har lyckats mobilisera alla sociala rörelser som finns i Peru – det är unikt och det är vi stolta över. Vi måste visa världen att det är något stort som pågår här, säger han.

Hundratals peruanska organisationer och omkring 6000 utländska deltagare förväntas komma hit, till Cumbre de los Pueblos, som äger rum 8-11 december. Den stora händelsen blir klimatmarschen den 10 december då över 15 000 förväntas delta.

Folkrörelsernas toppmöte skiljer sig från FN:s toppmöte på tre avgörande punkter, förklarar Antonio Zambrano Allendes. Det är ett demokratiskt forum, fler frågor inkluderas i diskussionen och det är ett tillfälle för de sociala rörelserna att sätta press på de styrande.

– Problemet är inte bara de ökade koldioxidhalterna i atmosfären utan hela dagens kapitalistiska system.  Det är det som genererar klimatförändringarna, konstaterar Antonio Zambrano Allendes.

– FN:s klimattoppmöte är otroligt slutet – vi får inte tillgång till staternas officiella dokument. Trots att vi gjort en formell förfrågan tre gånger får inte ens veta vår egen stats officiella ståndpunkt. Det ger oss skäl att tro att deras ståndpunkt inte är särskilt avancerad. Folkrörelsernas toppmöte däremot är en demokratisk plats där alla har möjlighet att medverka i någon av de 166 seminarium och aktiviteter som ordnas, fortsätter han.

Folkrörelserna vill inkludera fler frågor klimatdebatten, som vattenkraften, vilket FN betraktar som en ren energi medan folkrörelserna ser hur den bidrar till klimatförändringarna och förstörelse av ekosystem. Även gruvdriftens konsekvenser kommer att lyftas upp.

– FN har antagit marknadslösningar som sin ideologiska grund för alla lösningar på klimatkrisen. Vi menar att COP har blivit kidnappat av den fossila industrin och utvinningsindustrin, säger Antonio Zambrano Allendes.

Samtidigt som det är länderna i Syd som står för den minsta klimatpåverkan – Peru, platsen för årets klimattoppmöte, står för bara 0,4 procent av världens utsläpp – är det dessa länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Peru är ett av de tio länder i världen som kommer att drabbas värst, enligt forskningsinstitutet Tyndall.

– Vi är inte de skyldiga till klimatförändringarna men vi är övertygade om att vi har en del av lösningen. Våra lösningar kommer genom att staterna lyssnar till folken i Syd och hör hur de vill se framtiden i sina territorier, avslutar Antonio Zambrano Allendes.

Text & Foto: Lisa Persson och Julia Qwist, Latinamerikagrupperna

Fakta

Mellan den 1 och 12 december arrangeras COP 20, FNs 20e klimatkonferens, i Perus huvudstad Lima. Parallellt kom­mer Latinamerikas folkrörelser att hålla ett folkligt toppmöte mot klimatför­ändringar, där småskalig matproduktion, lokal konsumtion och traditionella levnadsätt lyfts upp som hållbara lösningar på klimatkrisen.