Lättade regler för amerikanska turister på Kuba

En av lättnaderna som Barack Obamas administration nyligen meddelade innebär att restriktionerna för hur mycket rom och cigarrer som amerikanska turister som besöker Kuba får ta med sig hem hävs. Foto: Creative commons/Flickr

Arbetet med att lätta det långvariga amerikanska handelsembargot mot Kuba tog nyligen ett stort steg framåt. Detta efter att den amerikanska administrationen meddelat flera åtgärder för att minska handels- och reserestriktionerna mot Kuba.

En av lättnaderna som Barack Obamas administration nyligen meddelade innebär att restriktionerna för hur mycket rom och cigarrer som amerikanska turister som besöker Kuba får ta med sig hem hävs.

Beskedet är det senaste i en rad av regeländringar som kommit till stånd sedan Barack Obama och Kubas president Raul Castro i slutet av 2014 meddelade att de skulle arbeta för att normalisera relationerna mellan länderna.

Bedömare menar att de lättade handelsreglerna visar att de finns en verklig vilja bland både politiker och allmänhet att förbättra relationerna. Många kubaner hoppas samtidigt att förbättrade handelsmöjligheter ska sätta fart på landets ekonomi.

Obamaadministrationens mål är att det 50 år långa handelsembargot mot Kuba ska hävas. Nya handelsförbindelser med Kuba kan leda till att ett stort nätverk av nya ekonomiska förbindelser uppstår mellan länderna, vilket i sin tur kan försvaga motståndet mot den nya Kuba-politiken hos både den amerikanska allmänheten och bland republikanska politiker.


Många önskar ökad handel

Att restriktionerna mot cigarrer och rom lättas kan ses som bara ett litet steg, men dessa reformer kan bidra till att öppna handeln mellan länderna. På Kuba finns det en stor efterfrågan på amerikanska produkter som ris, vete och majs medan USA efterfrågar kubanska varor som ekologisk frukt, fisk och skaldjur, samt socker.

Kuba och dess elva miljoner invånare, som lever nära Floridas kust, skulle kunna bli en viktig marknad för amerikanska varor.

De som vill se normaliserade relationer mellan länderna menar att detta skulle öka kubanernas tillgång till billig mat, samtidigt som den amerikanska jordbruksindustrin skulle gynnas.

De nya åtgärderna innebär även att det kommer att bli lättare för amerikanska företag att importera kubanska läkemedel samtidigt som kubaner får större möjligheter att köpa amerikanska varor på nätet.

USA:s finansminister Jacob Lew säger i ett uttalande att man arbetar för att lätta de ekonomiska hindren för "resor, handel och affärer, bankväsende och telekommunikationer".

Många bedömare menar att de senaste lättnaderna ska kunna återuppbygga den omfattande handeln med rom och cigarrer som fanns mellan Kuba och USA innan handelsembargot infördes.

Text: Rose Delaney/IPS