Latinamerikanska politiker vill ha gemensam lag om matsäkerhet

Latinamerikas länder bör arbeta fram gemensamma lagar som säkerställer befolkningens rätt att ha tillgång till mat. Det var budskapet från 60 politiker från 17 av regionens länder när en konferens mot hunger avslutades i Lima på tisdagen.

Mötet i den peruanska huvudstaden pågick i tre dagar och var det sjätte inom gruppen Parlamentariska fronten mot hunger, PFH. Gruppens samordnare, parlamentsledamoten María Augusta Calle från Ecuador, säger till IPS att den stora utmaningen består i att skapa harmoniserande lagar mot fattigdom och hunger i regionen, som brukar beskrivas som världens mest ojämlika.

Hon påpekar att flera länder i Latinamerika redan har infört liknande lagar, men att det behövs en standardisering i syfte att ge ett ökat stöd för regionens småjordbruk.

- Sedan 1990 har vi minskat hungern med 50 procent, men detta är fortfarande otillräckligt. Vi kan inte fortsätta leva i en värld där frågan om tillgången på mat är en affärsverksamhet och inte en rättighet, säger María Augusta Calle.

Ohållbart system

I Latinamerika kommer över 80 procent av den inhemska mat som konsumeras från småbönder, enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO. María Augusta Calle menar att det är ohållbart att så många av de småbönder som producerar denna själva har brist på mat.

En av deltagarna vid forumet var Ruth Buendía, som var där som representant för Perus ursprungsbefolkningar. Hon menar att det behövs lagar för att skydda småbönderna eftersom de får så dåligt betalt för sina grödor - trots att de förser städernas marknader med mat.

- Detta behöver regeringen reglera, för medborgarnas skull, säger Ruth Buendía till IPS.

María Augusta Calle menar att regionens ledare måste börja betrakta tillgången på mat som en rättighet.

- Vi behöver regeringar som är lojala med allmänheten snarare än med transnationella företag, säger hon.

Hoppas på nya lagar

Enligt María Augusta Calle är Brasilien ett land som gjort stora framsteg, bland annat genom programmet "Nollhunger". Dessutom har Brasilien en lagstiftning som slår fast att minst 30 procent av den mat som serveras i landets skolbespisningar ska köpas in direkt från lokala småbönder.

Vid sidan av behovet av en gemensam lagstiftning om rätten till mat tar forumets slutdeklaration även upp skollunchernas betydelse, samt behovet av insatser mot övervikt och skräpmat.

- Förhoppningen är att de utfästelser som gjordes vid forumet kommer att resultera i nya lagar, säger Perus sjukvårdminister Aníbal Velásquez.

Luis Iberico, ordförande för Perus kongress, underströk att befolkningar nekas medborgerliga rättigheter om de inte har tillgång till grundläggande rättigheter som rätten till mat och att kunna leva utan fattigdom. 

Text: Milagros Salazar och Aramis Castro/IPS