Långvarig torka slår hårt mot Jamaicas småbrukare

Många tusentals jamaicanska småbönder har drabbats hårt av en långvarig torka. Experter varnar samtidigt för att återkommande extrema väderfenomen innebär att sårbara grupper får svårt att få tillräckligt med mat.

Enligt Jamaicas miljöminister Robert Pickersgill så har fler än 18 000 jamaicanska småbönder drabbats hårt av den torka som landet nu varit utsatt för i flera månaders tid. Jordbruket har redan drabbats av förluster i mångmiljardklassen på grund av torkan och de bränder som blossat upp i samband med extrema värmeböljor. Enligt miljöministern har minskad nederbörd under en längre tid lett till minskade vattennivåer i landets floder och källor. Inflödet i vattenreservoaren Mona från floderna Yallahs och Negro är nu de lägsta sedan vattensystemet konstruerades 1986.

- Det blir allt mer tydligt att klimatförändringarna utgör en tydlig fara, säger Robert Pickersgill till IPS.

Enligt miljöministern krävs det omedelbara åtgärder för att förbereda landet på de fortsatta klimatförändringarna.

- Utmaningen för regeringen handlar om att hitta metoder som gör att bönderna kan samla på sig odlingsvatten som kan användas i samband med extrema torkor, säger Robert Pickersgill.

Redan utsatta drabbas värst

Judith Wedderburn, som arbetar i Jamaica för den tyska stiftelsen Friedrich-Ebert-Stiftung, FES, påpekar att det är de svagaste grupperna som drabbas hårdast i samband med extrema väderfenomen.

- Klyftorna mellan de väldigt rika och de väldigt fattiga i Jamaica gör att de fattiga drabbas mycket hårdare i sådana här situationer, säger Judith Wedderburn.

Som exempel på drabbade grupper nämner Judith Wedderburn de som lever under fattigdomsgränsen, men även ensamstående kvinnor med många barn och många äldre.

- Det vi oroar oss för är att klimatförändringarnas effekter kommer att bli allt mer extrema med tiden, bland annat i form av stora översvämningar eller perioder av extrem torka, säger hon.

Matproduktionen påverkas

Judith Wedderburn säger att många länder i Karibien redan tidigare hade en svår situation, eftersom antalet jordar som kan användas för produktion av mat är begränsat. Och nu tillkommer en ny svår utmaning i form av återkommande extrema väderfenomen.

- På Jamaica har de senaste månadernas torka drabbat de viktigaste matproducerade områdena, säger hon.

Dessutom försvinner inte problemen den dag torkan blir avlöst av nederbörd - utan då riskerar landet istället att drabbas av en extrem nederbörd som leder till översvämningar.

- Matproduktionen påverkas och priserna stiger, och det stora antalet människor som redan lever i fattigdom får ännu svårare att få tag på mat, säger Judith Wedderburn.

Samtidigt varnar den lokale forskaren Dale Rankine, som är knuten till Västindiens universitet, för att situationen kan komma att förvärras betydligt framåt mitten av detta århundrade.

- Det finns prognoser som talar för att vi kan få upp till 40 procent mer nederbörd, i synnerhet under sommarmånaderna. Detta kommer att försvåra möjligheterna till en tryggad livsmedelsförsörjning, säger Dale Rankine till IPS.

Text: Desmond Brown/IPS