Lång väg mot rätt till vård i El Bosque

”Vi kräver att vårdcentralen håller öppet 24 timmar om dygnet” står på en lapp på torget i El Bosque. Foto: Sanna Sjöblom

Invånarna i den mexikanska kommunen El Bosque kräver bättre vård.

– Barn avlider till följd av behandlingsbara sjukdomar, sa MR-aktivisten Martín Ramírez, under ett stormöte som nyligen hölls i kommunen, i syfte att följa upp de krav som invånarna presenterat i en formell begäran tidigare i år.

– Vård och hälsa är några av de mest akuta behoven i kommunen El Bosque, säger Martín Ramírez i El Bosque inför 250 personer, de flesta urfolkskvinnor, som samlats på mötet, sammankallat av den lokala kommittén för hälsoinspektion.

Han syftar på avsaknaden av hälsovård 24 timmar om dygnet, bristen på specialistläkare, och kliniskt laboratorium, samt den otillräckliga tillgången till läkemedel och medicinsk utrustning på vårdcentralen.

En av de urfolkskvinnor som deltog i stormötet vittnade om att några kvinnor har avlidit eftersom vårdcentralen inte har den utrustning som behövs för att diagnostisera livmodercancer tidigt.

Öppettiderna på vårdcentralen är från 08:00 till 18:00. Blir du sjuk på kvällen måste du resa till närmaste en timme bort, men först behövs någon transport. Det är inte alltid möjligt att få tag på skjuts och får du det är det kostsamt. För många är det enda alternativet att stanna hemma och vänta tills nästa dag. Medan deras hälsotillstånd kan förvärras.

Kräver förändring

Nu kräver deltagarna vid stormötet konkreta åtgärder av de ansvariga myndigheterna. Det första steget i deras kamp togs i januari i år när den lokala kommittén för hälsoinspektion kallade till ett stormöte för att lyfta upp problem med sjukvården i El Bosque. Av de 21 000 invånarna i kommunen deltog 600.  

Med på mötet som arrangerades nu i november fanns även Celin Clemente Vargas, ansvarig för hälsofrågor i regionen. Han försäkrade att förändringar kommer att ske under nästa år och att det pågår en förstudie till ett nytt sjukhus. Men, tillade han:

– Det är en lång process.

Han uppmanade deltagarna att fortsätta skicka petitioner med klagomål till myndigheterna för att sätta press på dem.

Knappa resurser och hot

Celin Clemente Vargas närvaro på stormötet är resultatet av ett långt arbete med knappa resurser. Bland annat överlämnade Martín Ramírez i februari personligen en begäran till delstaten Chiapas hälsoministerium där El Bosques invånare krävde att rätten till hälsa i kommunen skulle garanteras, och nu har ett viktigt steg på vägen tagits.

Då, liksom nu, medföljdes Martín Ramírez av fredsobservatörer. Hans aktivism är vida känd i regionen och han har rapporterat att han vid flera tillfällen har blivit övervakat av mexikanska myndigheter, samt trakasserad av poliser. Under flera år engagerade sig Martín Ramírez i kampen för frigivningen av samvetsfången Alberto Patishtan och han var även en av grundarna till nätverket El Movimiento del Pueblo de El Bosque.

Text: Marci Hernández Martínez, Kristna Fredsrörelsen

Foto: Sanna Sjöblom, Kristna Fredsrörelsen