Kraftig minskning av kokaodlingar i Bolivia

Kokaodlingarna i Bolivia minskade förra året med 9 procent och under de senaste tre åren har minskningen varit hela 26 procent. Det rapporterar FN.

En ny rapport från UNODC, FN:s organisation mot droger och kriminalitet, beskriver en stor minskning av kokaodlingar i de två regioner i Bolivia som står för nästan all kokaproduktion. De illegala odlingarna i landets nationalparker har dessutom halverats. Nu odlas kokabuskar på 23 000 hektar i Bolivia, vilket betraktas som en stor framgång för landet, som gått sin egen väg för att minska kokaproduktionen.

Minskningen har skett genom ett samarbete med många av landets småodlare, berättar Antonino de Leo, som är UNODC:s representant i landet.

- Minskningen har skett genom röjningsinsatser men också genom samarbeten med kokaodlare och bönder. Det genomförs genom samarbete och dialog - något de kallar social kontroll, säger Antonino de Leo till IPS.

Text: Samuel Oakford/IPS