Kommuner hissade flaggan för sexuell mångfald i Chile

Ronaldo Jimenez Perez hissar prideflaggan utanför komunhuset i Independencia, Santiago. Foto: Movilh

25 kommuner, sex ambassader och fyra statliga institutioner i hissade prideflaggan i samband med den internationella dagen mot homofobi tidigare i år, för att öppet visa sitt stöd mot diskriminering i ett land där homo-bi- och transsexuellas rättigheter är begränsade. En handling som utgjorde det största nyttjandet av offentliga utrymmen som HBTQ-rörelser i Chile någonsin har åstadkommit.

- Hissandet av flaggorna innebär att dessa auktoriteter, och de offentliga organ de representerar, framhåller att ingen får bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, vilket står som förebild för samhället i stort, säger Oscar Rementería, talesman för organisationen Movilh, till tidningen El Mostrador.

Movilh arbetar för homo- bi- och transexuellas rättigheter i Chile.

- Vi har arbetat hårt med detta och är mycket belåtna över att flaggorna hissats, fortsätter Rementería.

Movilh bildades år 1991, under en tid då endast en handfull personer vågade prata öppet om den sexuella mångfalden och könsidentitet i efterdiktaturens Chile. Deras arbete utgår från att bekämpa den diskrimination homo- bi- och transpersoner upplever i landet från dag till dag, såväl i arbetslivet, som inom vården och skolan.

Fördomarna mot homosexuella är många 

I dagsläget finns ingen lag som underlättar för samkönade par att bo tillsammans, som till exempel partnerskapslagen i Sverige. Homosexuella får heller inte adoptera och fram till år 1999 var det straffbart att på något sätt synliggöra sin homosexualitet.

Fördomarna mot HBTQ-personer är många i ett land där den katolska kyrkans inflytande är mycket stort. Det anses av många att homosexuella själva valt sin läggning, och flera psykologer, präster och läkare har länge använt metoder för att försöka "bota" homosexuella.
- När en statlig organism går med på att hissa prideflaggan betyder det också att de binder sig till att det under inga omständigheter får försiggå någon typ av diskriminering under deras tak och skulle det ske kommer vi att uppmärksamma detta i media, säger Alberto Roa, ordförande för Movilh, till Latinamerika.nu.

- Följaktligen är hissandet av den regnbågsmönstrade flaggan en symbolisk gest, som ger verklig effekt i kampen att utrota homo- och transfobin.

Aktionen avslutades med en fredlig manifestation den 17 maj i Chiles huvudstad Santiago, där omkring 50 000 personer deltog.

Text: Alexandra Aguilar Klarqvist, frilansskribent
Foto: Movilh