Klimatförändringarna stort hot mot Costa Ricas kaffeodlare

Kaffeplantage i Costa Rica. Foto: Victoria Porter/Flickr Creative Comons

Forskare varnar för att världens stora kaffeproducerande länder kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna. I Costa Rica hoppas kaffebönderna att vetenskapen ska hjälpa dem att överleva.

- Produktionen per hektar har minskat eftersom kaffebönorna mognar för snabbt och på grund av växtsjukdomar, säger Maritza Cal, som odlar kaffebönor i bergen i södra Costa Rica.

Situationen är densamma på många platser i världen. Nyligen släppte Climate Institute of Australia en rapport där forskarna varnar för de risker som världens kaffeodlare står inför i form av minskade odlingsmöjligheter och fler växtsjukdomar.

På senare år har samtidigt ett löst nätverk av experter, institutioner och kaffeproducenter sökt komma fram till vilka metoder som kan användas för att skydda världens kaffeodlingar. Nya mer resistenta kaffeplantor har tagits fram, liksom nya metoder för att skydda skördarna, bland annat med hjälp av fruktträd som erbjuder skugga.

Svårt bedöma risker

I staden Llano Bonito, som ligger i en sval bergsregion i Costa Rica, träffar IPS en grupp kaffeodlare som samlats för att delta i ett program kring hur deras odlingar kan skyddas. Odlaren Bienvenido Abarca berättar att det blivit svårare att beräkna riskerna för att skörden ska drabbas av växtsjukdomen kaffebladsrost.

- Svampsjukdomen är inte längre begränsad till vissa tidsperioder utan det förändras år från år, den kan komma tidigare eller senare, beroende på väderförhållandena, säger Bienvenido Abarca.

Kaffet har länge varit en mycket viktig gröda i Costa Rica. En allt hårdare internationell konkurrens har dock lett till att antalet kaffeodlare minskat under de senaste decennierna.

Fortfarande är dock 40 000 familjer beroende av inkomsterna från sina kaffeodlingar, enligt landets jordbruksdepartement.

Kaffet viktigt för miljön

De kaffeodlingar som finns kvar i landet har försökt anpassa sig till världsmarknaden genom att satsa på kvalitetskaffe. De 673 kaffeodlarna i Llano Bonito har gått samman i en kooperation kallad Coopellanobonito, som exporterar sitt kaffe till USA.

Nu är frågan hur odlarna ska hantera det nya hotet - klimatförändringarna och de stigande temperaturerna.

- Costa Ricas anses på den internationella marknaden producera högkvalitetskaffe. Vi måste hitta metoder för att behålla den positionen, säger den brasilianska kaffeexperten Elías de Melo, som är knuten till forskningsinstitutionen CATIE i Brasilien.

Han menar att de kaffeodlande regionerna fungerar som biologiska korridorer som motverkar jorderosion. Dessutom försörjer sig mängder av människor på kaffebönorna.

- Kaffet är mycket viktigt socialt och miljömässigt för Costa Rica, och om det skulle försvinna vore det en katastrof, säger Elías de Melo.

Han befinner sig i Costa Rica för att besöka olika kaffeodlande distrikt och försöka bidra med olika lösningar på de problem som odlarna står inför.

"Odlarna måste få stöd"

Luis Zamora, chef för kaffedivisionen vid landets jordbruksdepartement, säger att kaffeplantorna är ganska tåliga.

- De klarar svåra förhållanden, men bara till en viss gräns, slår han fast.

En vanlig metod för att skydda kaffeplantorna är att plantera fruktträd som bidrar med skugga. Frukterna kan även bli en extra inkomstkälla för odlarna.

Samtidigt menar Luis Zamora att det är bråttom med nya och effektivare lösningar om kaffeplantager ska kunna klara de stigande temperaturerna.

- Betänketiden är kort med tanke på hur snabbt klimatförändringarna sker, säger han.

För att kunna satsa på de mer resistenta kaffebuskarna måste odlarna få stöd, enligt Luis Zamora. Detta eftersom kostnaderna för att byta ut plantor är höga, och eftersom det kan ta upp till tre år innan kaffet kan skördas.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS
Foto: Victoria Porter/Flickr Creative Comons