"Kapitalismen har avancerat alldeles för långt"

Henry Magallanes. Foto: Oscar Barajas

Matsuveränitet och rätten till jord. Det är några av temana under det internationella småbrukarnätverkaet Cloc/La Vía Campesinas kongress som pågår denna vecka i Buenos Aires, Argentina.

Över tusen aktivister från hela Latinamerika finns på plats i Buenos Aires för att diskutera hur kampen för ett hållbart jordbruk, matsuveränitet och mot kapitalismen ska fortsätta.

- För oss innebär Cloc-kongressen en möjlighet att definiera långsiktiga strategier genom konkreta handlingar i syfte att stärka ungdomarnas, kvinnornas och småbrukarorganisationernas röst på kontinental nivå, säger Henry Magallanes, koordinatör för ungdomssektonen inom Cloc/La Vía Campesina och representant för småbrukarorganisationen Fenacle från Ecuador.

Kongressen syftar även till att stärka rörelsens basorganisationer genom att bygga allianser coh tillsammans ta fram strategier för att fortsätta rörelsens arbete mot storskaliga och giftiga jordbruk, mot utvinningsindustrin och för rätten till vatten och territorier.

Henry Magallanes menar att de systemkritiska rösterna måste höjas och stärkas på lokal nivå för att förändring ska bli möjlig.

- Kapitalismen har avancerat alldeles för långt i våra länder. Kongressen bör mynna ut i generella politiska strategier som vi sedan kan använda i basorganisationerna för att arbeta emot detta genom konkreta kampanjer och på så vis bland annat stärka matsueveräniteten.  

Text: Oscar Barajas och Lisa Karlsson, Latinamerikagruperna

Foto: Oscar Barajas