Honduras stänger ner ambassader

Honduras kommer att stänga sina ambassader i Argentina, Brasilien, Bolivia och Ecuador, vilka är länder som inte erkänner regeringen i Honduras, enligt El Nuevo Diario.

De resurser som frigörs kommer att användas till att öppna nya ambassadbyggnader i länder som är vänligt inställda till regimen. Nya ambassadbyggnader kommer att öppnas i Indien, Singapore, Kina och Kanada.

I Latinamerika kommer de regimer som erkänt Porfilio Lobos regering i Honduras att bibehålla öppna ambassader. Det handlar om Colombia, Peru och Chile.  

- Vi kan inte strunta i att ha relationer med Latinamerika, sa den honduranska kanslern Mario Canahuat när han kommenterade Lobo- regimens inställning i El Nuevo Diario.

Text: Andreas Lång, Latinamerikagrupperna