Hårda tag mot brottslighet drabbar barn

En tolvåring i Panamá kan nu dömas till tolv års fängelse enligt ny lag. President Ricardo Martinelli har svurit hårda tag mot den ökade brottslighet som förra regeringen stod maktlös inför.

Tolvåringar i Panamá kan nu prövas som vuxna och få upp till tolv år i fängelse. Detta enligt en ny lag som godkändes av parlamentet i början februari i år. Hårdare tag mot den ökade brottsligheten var en av de frågor som tog president Ricardo Martinelli till seger i valet 2009. Den konservativa presidentkandidaten vann stort gehör hos väljarna för sitt fokus på sociala frågor under valkampanjen. Beslutet att ta i med hårdhandskarna mot ungdomsbrottsligheten är inte unikt för Panamá.

Lagen slår hårdast mot de fattiga

I Costa Rica, Honduras och El Salvador har maxtiden på fängelsestraff för ungdomar mellan 16 och 18 år höjts från sju till femton år. Experter från olika håll i Centralamerika ser negativt på trenden. Carlos Tiffer, expert inom ungdomsrätt i Costa Rica menar att försöka straffa ungdomar för problem som egentligen är av social karaktär är fel väg att gå. Panamá är ett land med höga inkomstskillnader, ett av de mest ojämlika i världen enligt Världsbanken. Den största andelen fattiga finns bland ursprungsbefolkningen där kvinnor, barn och ungdomar är de som drabbas hårdast. Paulina Franceschi, koordinator på UNDP:s regionalkontor i Panamá påpekar att de barn och ungdomar som hamnar i brottslighet är de som saknar möjlighet till utbildning och arbete. Lagen är det senaste i raden av åtgärder i högeralliansens tuffa åtgärdspaket mot brottsligheten. Ricardo Martinelli inledde sin fem år långa presidentperiod med att införa ett utegångsförbud efter klockan nio på kvällen för ungdomar och öka maxlängden på straff till 50 år i fängelse. I de fall där barnet är under tolv år hålls förälder eller annan förmyndare ansvarig.

Veronica Harmanen