Handelsavtal i slutfas trots protester

Colombia, Peru och EU börjar närma sig ett slut i förhandlingarna om ett handelsavtal. Men samtidigt fortsätter protesterna mot avtalet på båda sidor Atlanten.

Under förra veckans förhandlingsomgång i Bryssel lyckades EU komma överens med Peru och Colombia om runt 95 procent av delarna i avtalet. Men fortfarande kvarstår flera känsliga frågor och EU förväntar sig fortsätta förhandlingarna under resten av året.

- Ibland är de sista fem procenten det svåraste, sade EU-kommissionens förhandlingschef Rupert Schlegelmilch, till nyhetsbyrån EFE.

Ett av de stora problemen som kvarstår att lösa är frågan om de andinska ländernas bananexport till EU. EU har inte gett efter för kraven från världshandelsorganisationen WTO om att sänka tullarna för de sydamerikanska bananerna och frågan förhandlas därför parallellt i WTO och inom handelsavtalsförhandlingarna.

Under förhandlingsveckan har flera organisationer ur civilsamhället, både i Latinamerika och i Europa, protesterat mot avtalet.

Den europeiska fackföreningskonfederation ETUC sade i ett uttalande att man är emot avtalet eftersom förhandlingarna, genom att man inte längre förhandlar blockvis mellan de båda regionerna, motarbetar integrationen mellan de andinska länderna, Ecuador, Bolivia, Colombia och Peru.

CAOI, Samordningsorganisationen för andinska ursprungsorganisationer, meddelade i förra veckan att de inte erkänner ett frihandelsavtal mellan andinska länder och EU.

Detta för att de, enligt ett pressmeddelande, aldrig har blivit tillfrågade om innehållet i avtalet trots att det direkt skulle påverka ursprungsfolkens territorium. Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO:s konvention 169 ska ursprungsfolk tillfrågas om frågor som påverkar deras områden.

Johanna Kvarnsell

Fakta

 

Förhandlingarna om ett associeringsavtal började 2007 som ett avtal mellan den andinska gemenskapen och EU. Efter att Bolivia förra året stoppat förhandlingarna valde EU att gå vidare och förhandla handelsdelen bilateralt med de tre resterande länderna. I somras meddelade Ecuador att man tillfälligt drar sig ur förhandlingarna tills några tvistefrågor med EU är lösta.