Haitiska koleraoffer kräver upprättelse

FN har för första gången medgett ansvar för den koleraepidemi som bröt ut på Haiti för sex år sedan. Företrädare för koleraepidemins offer ser detta som en framgång och kommer att fortsätta sin kamp för kompensation.

År 2010 bröt en svår och långvarig koleraepidemi ut på Haiti, vilken ledde till minst 10 000 människors död och till att ytterligare hundratusentals människor insjuknade. Nyligen medgav FN för första gången ett ansvar. Experter menar att sjukdomen kom till Haiti med medlemmar av organisationens fredsbevarande styrkor.

"FN har övertygats om att det behöver göra mycket mer beträffande dess egen inblandning i det ursprungliga utbrottet och det lidande som de som insjuknade i kolera drabbades av", skriver Farhan Haq, talesperson för generalsekreterare Ban Ki-Moon i ett pressmeddelande.

Farhan Haq skriver vidare att FN nu arbetar med ett antal nya åtgärder mot koleran på Haiti som inom kort kommer att offentliggöras.

Ett steg mot rättvisa

Hittills har dock FN åberopat diplomatisk immunitet gentemot de offer som stämt organisationen och krävt kompensation. En diplomatisk immunitet som nyligen fastställdes i en amerikansk domstol.

Juristen Beatrice Lindstrom som företräder koleraepidemins offer vid Institute for Justice and Democracy Haiti, IJDH, menar samtidigt att det är viktigt att FN nu har medgett sitt ansvar.

- Detta är ett grundläggande första steg mot rättvisa, säger Beatrice Lindstrom.

Samtidigt menar hon att det avgörande nu är vad FN:s medgivande kommer att betyda i praktiken.

- FN måste följa upp detta uttalande med handlingar - däribland en offentlig ursäkt, en plan för hur de offer som förlorat så mycket ska kompenseras och genom beslut om stora investeringar som ser till att koleran elimineras på Haiti. Vi kommer att fortsätta kämpa tills detta uppnås.

Rapport pekade på FN

IJDH har i samarbete med Bureau des Avocats Internationaux, BAI, gått i spetsen för en global kampanj som kräver att FN ser till att rättvisa skipas gentemot epidemins offer. De har samtidigt kritiserat Ban Ki-Moon som de anser har visat svagt ledarskap i frågan - vilket enligt organisationerna underminerar FN:s fredsbevarande insatser.

Under flera års tid förnekade FN ansvar för utbrottet av kolera. Medgivandet kom efter att en intern FN-rapport pekat på organisationens delaktighet.

Experter menar att sjukdomen kom till Haiti genom nepalesiska fredsbevarande styrkor som anlände 2010 för att hjälpa till i arbetet efter den förödande jordbävning som drabbade landet samma år. Sjukdomen tros sedan ha spridits vidare genom en flod på grund av läckande avloppsrör.

Text: Phoebe Braithwaite/IPS