Fujimori accepterar anklagelserna

Fujimori erkänner för första gången några av de brott som han anklagats för. På onsdagen föll domen vid den sista av fyra oberoende rättegångar mot Perus förre president och diktator. Domen blev sex års fängelse för korruption och olaglig avlyssning.

Den 71-årige Alberto Fujimori, Perus president mellan åren 1990 och 2000, dömdes på onsdagen till sex års fängelse för olagligt köp av mediebolag, mutande av parlamentsledamöter och olagliga avlyssningar av politiker och journalister vid sin tid vid makten. Han ska dessutom betala skadestånd på närmare 60 miljoner kronor till staten och drygt sju miljoner till närmare 30 avlyssnade personer.

Det är de första brotten han erkänner sedan rättegångarna inleddes i december 2007, efter att han utlämnats av Chile. Tidigare har han dömts till sex års fängelse för olaglig husrannsakan, 25 års fängelse för människorättsbrott och sju och ett halvt års fängelse för mutbrott. Onsdagens dom var den fjärde och sista. Den totala fängelsetiden kommer dock inte att överskrida det hårdaste straffet, vilket innebär att Fujimori kommer att sitta i 25 år bakom galler. Ett straff som inte kan förkortas eftersom det gäller människorättsbrott.

Den senaste rättegången varade i endast tre dagar i och med att han erkände brotten, men domen kommer att överklagas eftersom han inte anser sig ha fått en rättvis dom.

Alberto Fujimoris dotter Keiko Fujimori kommer att ställa upp i 2011 års presidentval. Många tror att erkännandet var ett taktiskt drag för att inte skada dotterns politiska karriär. Keiko Fujimori har dessutom vid ett flertal tillfällen uttalat att hon ska bevilja amnesti för sin far om hon blir president. Vid en opinionsmätning som gjordes av Ipsos Apoyo i mars i år rankades Keiko Fujimori som en av favortikandidaterna tillsammans med Luis Castañeda. I de senaste mätningarna har hon dock börjat tappa i popularitet.  

Nadia Enedahl