Framsteg för kvinnors rättigheter - men ökade klyftor hotar utvecklingen

År 2015 är slutdatumet för FN:s så kallade millenniemål och en ny FN-rapport visar att många länder gjort stora framsteg. Samtidigt är flertalet av målen långt ifrån uppnådda.

De senaste tjugo åren har det skett stora framsteg i tillgången till familjeplaneringsprogram, i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt möjligheter till utbildning för flickor.

Sedan FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 har viktiga mål uppnåtts som gäller kvinnors rättigheter men samtidigt har de globala klyftorna ökat dramatiskt enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Babatunde Osotimehin, chef för UNFPA, säger att arbetet för minskade klyftor är avgörande för att millenniemålen ska uppnås.

Mödradödligheten har sjunkit med nästan 50 procent globalt sett, sedan 1990, och fler kvinnor än någonsin tidigare har tillgång till både preventivmedel och familjeplaneringsprogram. Dessutom har kvinnor i allt större utsträckning möjlighet att utbilda sig och arbeta och allt fler är aktiva inom politiken.

De rika blir allt rikare

Samtidigt är skillnaderna stora mellan rika och fattiga länder. Det globala genomsnittet visar att en av 1 300 kvinnor dör under förlossningar medan det i utvecklingsländer är en av 39 kvinnor, förklarar UNFPA-chefen Babatunde Osotimehin.

I FN-rapporten konstateras att 53 procent av världens inkomstökningar går till den rikaste procenten av världens befolkning och att inget når de fattigaste tio procenten. I rapporten görs kopplingar till hur detta påverkar kvinnor och flickors möjligheter att bestämma över sina liv.

- Rapporten är viktig eftersom den både belyser vad vi uppnått men också visar vägen framåt, säger Suzanne Petroni vid ICRW, ett internationellt center för forskning som arbetar med att identifiera vad som hindrar framsteg för kvinnors rättigheter.

- Det är viktigt att understryka att när flickor inte går i skolan, när de gifter sig för tidigt och när de får barn när de själva är barn, så kan de inte vara jämställda med män och får inte samma politiska och ekonomiska makt som män, säger Babatunde Osotimehin.

I FN-rapporten uppmanas världens regeringar att satsa på utbildning, hälsovård, möjligheter till entreprenörskap och ett ökat politiskt deltagande, särskilt i områden i södra Asien och Afrika söder om Sahara där 90 procent av världens unga finns.

Text: Jonathan Rozen/IPS
Foto: Quilo93/Wikimedia Commons