Folkrörelser mötte Påven i Bolivia

Folkrörelser möter Påven i Bolivia

Påven Franciskus förespråkade en miljömässigt hållbar och rättvis utveckling under det andra globala toppmötet för sociala rörelser mellan den 7 och 9 juli i Santa Cruz, Bolivia. Över tusen representanter för sociala rörelser från 40 länder samlades i Santa Cruz för att träffa Påven. Toppmötets centrala tema- och fokusområde var rätten till mark, arbete och bostad.


Toppmötet i Santa Cruz utgick från debatter och föreläsningar med fokus på rätten till mark, arbete och bostad, som var utgångpunkten för Påvens diskurs i det första globala toppmötet för sociala rörelser, som ägde rum i Vatikanen i oktober 2014.

- Låt oss säga tillsammans från hjärtat: inga hemlösa familjer! Inga jordlösa småbönder! Inga arbetare utan rättigheter! Ingen person utan den värdighet som ett arbete ger! sade Franciskus i sitt tal då.

En systemkritisk kyrka

Sedan Franciskus valdes till påve 2013 har han visat intresse för rättvise- och hållbarhetsfrågor. Påvens senaste encyklika Laudato Si’ med fokus på miljö tar bland annat upp problematiken kring klimatförändringarna och det nuvarande utvecklingsparadigmet.

- Vi står inte ut med detta system. Det gör inte bönderna, arbetarna och folken heller. Moder Jord gör inte heller det, sade Påven Franciskus med eftertryck i sitt tal i slutet av toppmötet i Santa Cruz.

Ökat samförstånd mellan kyrkan och folkrörelserna

Toppmötet öppnade upp för ökat samförstånd och konstruktiv interaktion mellan världens sociala rörelser och den katolska kyrkan.

- Detta möte har överträffat våra förväntningar. Efter många år av kamp har vi äntligen en kyrka som sprider vårt budskap i den katolska och kristna världen, och därmed i hela samhället, sade Francisca Rodriguez, ledare för den internationella småbrukarrörelsen Cloc/La Vía Campesina, i en intervju med radiostationen Real World Radio.

Vatikanen och de sociala rörelserna har bland annat kommit överens om att leva i harmoni med naturen och försvara ländernas matsuveränitet och rätten till ett värdigt arbete.

- Mänsklighetens framtid är inte bara i händerna på de stora ledarna, stormakterna och eliterna. Det är framför allt i händerna på folket!, fastslog Påven.

Text: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna

Foto: Femucarinap