El Salvador förbjuder gruvbrytning av metaller

Laguna de Alegria. En av orsakerna till stoppet av brytning av metaller är att El Salvador vill säkra vattentillgången. Foto: Josh/Flickr Creative Commons

Parlamentet i El Salvador har av miljöskäl godkänt en lag som förbjuder all gruvbrytning av metaller. Landet blir därmed först i världen med en sådan lag, men aktivister menar att fler borde följa efter.

- Detta är ett historiskt beslut, vi skickar en signal till världen om att man kan gå en annan väg och säga nej till gruvindustrin, säger Edgardo Mira.

Han är medlem av Nationella rådet mot metallgruvor, en paraplyorganisation bestående av många lokala grupper.

Lagförslaget antogs med 69 av 84 röster i parlamentet i förra veckan och innebär ett förbud mot brytning av metaller både i gruvor och i dagbrott. Många aktivister hade samlats utanför parlamentet i samband med omröstningen för att fira. En av dem var pensionären César Augusto Jaco, som var mycket nöjd med beslutet.

- Jag har besökt gamla gruvor där man tydligt kan se dess miljöpåverkan, som det giftiga läckage som når ut till floderna. Gruvindustrin är en katastrof, det är uteslutet att den skulle vara oskadlig för våra vattenresurser, säger han.

Riskerna för skador på landets grundvattenreserver har varit en av de drivande orsakerna till att många aktivister i El Salvador bekämpat den gruvindustri som behöver miljontals liter vatten för brytning av exempelvis guld.


Först i världen med förbud

Den nya lagen förbjuder även användningen av giftiga kemikalier, som kvicksilver. De som arbetar inom landets småskaliga gruvindustri får dock två år på sig att hitta alternativa inkomstmöjligheter. Lagen innebär att alla ansökningar om exploateringstillstånd blockeras.

Forskaren Andrés McKinley vid UCA-universitetet säger till IPS att flera internationella organ har varnat för att El Salvador är ett land som löper risk att drabbas av brist på rent vatten. Han säger att även andra länder har infört restriktioner mot gruvbrytning, men att inget land hittills har gått lika långt som El Salvador.

- El Salvador är först i världen med att värdera gruvindstrins kostnader och förtjänster för landet och som använder sin rätt att säga nej, säger Andrés McKinley.

Kravet att sätta stopp för gruvindustrin har länge förts fram av salvadoranska aktivister och lokala befolkningar. Även landets katolska kyrka ställde sig bakom kravet. I mars ledde San Salvadors ärkebiskop Luis Escobar Alas en demonstration till parlamentet där deltagarna överlämnade ett förslag på den nya lagen. Den skrivelsen utgjorde grunden för den lag som nu har antagits.

Miljöorganisationer och lokala grupper har i synnerhet kämpat mot guldgruvan El Dorado i regionen Cabañas. Denna gruva drevs av bolaget Pacific Rim innan det köptes upp av det australisk-kanadensiska bolaget OceanaGold 2013.

Efter att landets regering 2008 drog in tillståndet för gruvan valde bolaget att stämma landet på 250 miljoner dollar inför den internationella skiljedomstribunalen ICSID. Men i oktober förra året dömde ICSID till fördel för El Salvador och beordrade gruvbolaget att betala motsvarande åtta miljoner dollar i rättegångskostnader, något företaget ännu inte har gjort. 

Edgardo Ayala/IPS